Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011735
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť Alebazi, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77059/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 733 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Alebazi, s. r. o. so si´dlom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO 53 733 355, zapisana´ v OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Ustanovenie konatel'a do funkcie Alebazi.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Alpia - zaa, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77036/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 725 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Alpia - zaa, s. r. o. so si´dlom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO 53 725 174, zapi´sana´ OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Ustanovenie konatela do funkcie alpia-zaa.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Alpia real s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59225/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 47 172 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Alpia real s.r.o..pdf.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť ALY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70416/L-Zbl, so sídlom: Ulica pri Bielej Orave 234/15, 029 56 Zákamenné, IČO: 51 779 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ARESTA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51129/L-Zbl, so sídlom: Čadečka 338, 022 01 Čadca, IČO: 44 730 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_447300128425745_-_03.01.2023_08_21_18_-_03.01.2023_08_21_50 (2).asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť ATANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50378/L-Zbl, so sídlom: Ipeľská 1413/7B, 010 01 Žilina, IČO: 44 392 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Blank Job, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67674/L-Zbl, so sídlom: Horný Val 11/23, 010 01 Žilina, IČO: 50 833 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- oznam o zrušení konkurzu-OV 186/2022 z 28/9/22
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Deep Dive Analytics, k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 10358/L-Zbl, so sídlom: Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 55 105 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Deep_Dive_Analytics_Spolocenska_zmluva.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť DODKO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54297/L-Zbl, so sídlom: Liptovská Teplá 286, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 46 043 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť EKOP-X s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64548/L-Zbl, so sídlom: Brezany 112, 010 04 Brezany, IČO: 50 021 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť EMPEX SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53033/L-Zbl, so sídlom: Za plavárňou 8528/7, 010 08 Žilina, IČO: 45 601 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina Nz 17480/2010 z 18/05/10 + živnostenské listy z 27/05/10 + podpisový vzor - P. Maglione + vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Zakladateľská listina + rozhodnutie jediného spoločníka z 16/08/10 + podpisový vzor - M. Panáček
Dátum doručenia: 17.08.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 27/06/11
Dátum doručenia: 01.07.2011
- Zápisnica z VZ z 30/03/12
Dátum doručenia: 12.04.2012
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + zápisnica z VZ z 23/04/12
Dátum doručenia: 17.05.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + zápisnica z VZ z 07/05/13
Dátum doručenia: 20.05.2013
- Zápisnica z MVZ z 19/01/18
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť EMPEX SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53033/L-Zbl, so sídlom: Za plavárňou 8528/7, 010 08 Žilina, IČO: 45 601 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2x živnostenský list zo dňa 27/5/2010
Dátum doručenia: 01.06.2010
- podpisový vzor P. Maglione
Dátum doručenia: 01.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Zápisnica z RS z 16/8/10
Dátum doručenia: 17.08.2010
- Podpisový vzor: M.Panáček
Dátum doručenia: 17.08.2010

Spoločnosť Enmon, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10836/L-Zbl, so sídlom: Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin, IČO: 47 747 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Fareon-Z s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63968/L-Zbl, so sídlom: ul. Kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 48 209 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Ferenczy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81156/L-Zbl, so sídlom: Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 55 131 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Ferenczy_s._r._o._-_Osvedcenie_o_zivnostenskom_opravneni_-_21.12.2022_14_26_50_-_21.12.2022_14_27_08.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor konateľa - Ing. Ladislav Mayer.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor konateľa - Ing Juraj Szépe.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť FOTA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55277/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 46 346 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- oznam o zrušení konkurzu-OV 198/2022 z 14/10/22
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť FOTA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55277/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 46 346 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prezencna_ listina z VZ.zep
Dátum doručenia: 15.03.2017
- zivnostenske_ opravnenie.zep
Dátum doručenia: 15.03.2017
- Podpisovy_ vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 15.03.2017

Spoločnosť GAL servis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68461/L-Zbl, so sídlom: Divinka 48, 013 31 Divina, IČO: 51 083 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť HONG XIANG, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53043/L-Zbl, so sídlom: Antona Bernoláka 1419, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 577 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 23/04/10 + živnostenské listy z 14/05/10 + vyhlásenie správcu vkladu + podpisový vzor - J. Ye, H. Zeng, X. Ye
Dátum doručenia: 03.06.2010
- Úplné znenie SZ z 09/02/11 + dodatok č. 1 k SZ + zápisnica z VZ z 09/02/11 + podpisový vzor - H. Ye
Dátum doručenia: 03.03.2011
- Úplné znenie SZ z 08/06/11 + dodatok k SZ + zápisnice z VZ z 20/05/11 a z 08/06/11
Dátum doručenia: 13.07.2011
- Úplné znenie SZ z 18/08/11 + dodatok k SZ + zápisnica z VZ z 18/08/11
Dátum doručenia: 30.08.2011
- Úplné znenie SZ z 26/09/11 + dodatok k SZ + zápisnice z VZ z 07/09/11 a z 26/09/11
Dátum doručenia: 04.10.2011

Spoločnosť HONG XIANG, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53043/L-Zbl, so sídlom: Antona Bernoláka 1419, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 577 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský list
Dátum doručenia: 03.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.06.2010
- Podpisový vzor: J.Ye, H.Zeng, X.Ye
Dátum doručenia: 03.06.2010
- zápisnica z VZ zo dňa 9/2/2011
Dátum doručenia: 03.03.2011
- podpisový vzor H. Ye
Dátum doručenia: 03.03.2011
- dodatok č. 1 zo dňa 9/2/2011
Dátum doručenia: 03.03.2011
- Zápisnica z VZ z 18/8/11
Dátum doručenia: 30.08.2011
- Zápisnica z VZ z 20/5/11 a 8/6/11
Dátum doručenia: 13.07.2011
- Zápisnica z VZ z 07.09.2011, 26.09.2011
Dátum doručenia: 04.10.2011
- Dodatok k Spol.zmluve z 26.09.2011
Dátum doručenia: 04.10.2011

Spoločnosť iQservices, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53039/L-Zbl, so sídlom: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO: 45 591 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 14/05/10 + výpis zo ŽR z 26/05/10 + vyhlásenie správcu vkladu + podpisový vzor - Ing. T. Vrtílek
Dátum doručenia: 02.06.2010
- Spoločenska zmluva z 17/01/11 + rozhodnutie jediného spoločníka z 10/01/11 + zápisnica z VZ z 17/01/11
Dátum doručenia: 18.01.2011
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 18.03.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 15.03.2012
- Spoločenská zmluva z 02/08/12 + rozhodnutie jediného spoločníka z 02/08/12 + zápisnica z VZ z 02/08/12 + podpisový vzor - Ing. L. Horváth
Dátum doručenia: 31.08.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 12.03.2013
- Spoločenská zmluva z 05/03/14 + rozhodnutie jediného spoločníka z 24/01/14 + zápisnica z VZ z 05/03/14 + podpisový vzor - Ing. F. Janíček
Dátum doručenia: 19.03.2014

Spoločnosť iQservices, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53039/L-Zbl, so sídlom: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO: 45 591 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 02.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2010
- Podpisový vzor: Ing.T.Vrtílek
Dátum doručenia: 02.06.2010
- Rozhodnutie spoločníka z 10/1/11, Zápisnica z VZ z 17/1/11
Dátum doručenia: 18.01.2011
- zápis o rozhodnutí spoločníkov zo dňa 2/8/2012
Dátum doručenia: 31.08.2012
- zápisnica z VZ zo dňa 2/8/2012
Dátum doručenia: 31.08.2012
- podpisový vzor L.Horváth
Dátum doručenia: 31.08.2012
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24/1/2014
Dátum doručenia: 19.03.2014
- podpisový vzor L. Horváth
Dátum doručenia: 19.03.2014
- zápisnica z VZ zo dňa 5/3/2014
Dátum doručenia: 19.03.2014

Spoločnosť JaHor, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78251/L-Zbl, so sídlom: Ambra Pietra 19, 036 01 Martin, IČO: 36 625 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JMTM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61225/L-Zbl, so sídlom: Sad SNP 8, 010 01 Žilina, IČO: 47 541 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01_Spolocenska_zmluva_KR_podpisany.pdf
Dátum doručenia: 29.12.2022
- 02_Zapisnica_1_2022_TK_podpisany.pdf
Dátum doručenia: 29.12.2022
- 03_Listina_pritomnych_spolocnikov_TK_podpisany.pdf
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť KAMED s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81166/L-Zbl, so sídlom: Lucenkova 3477/17, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55 148 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Kolenová Audit s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80822/L-Zbl, so sídlom: Stará Bystrica 461, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 55 047 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie JS doplnenie činnosti.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zakladateľská listina ÚZ 9.1.23.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Licencia Kolenová Audit.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť KRUPA print BIZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50592/L-Zbl, so sídlom: Kragujevská 3519/19, 010 01 Žilina, IČO: 44 527 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z vz (4).asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Prezenčná listina (3).asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Dodatok k SZ (3).asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Úplné znenie SZ (2).asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť KucoTrade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70041/L-Zbl, so sídlom: Čadečka 2052, 022 01 Čadca, IČO: 51 270 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť La Skala, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53037/L-Zbl, so sídlom: Nám. Sv. J. Bosca 431/24, 010 04 Žilina, IČO: 45 576 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 11/05/10 + výpis zo ŽR z 18/05/10 + podpisový vzor - Z. Poláková
Dátum doručenia: 03.06.2010

Spoločnosť La Skala, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53037/L-Zbl, so sídlom: Nám. Sv. J. Bosca 431/24, 010 04 Žilina, IČO: 45 576 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 18/5/2010
Dátum doručenia: 03.06.2010
- podpisový vzor Z. Poláková
Dátum doručenia: 03.06.2010

Spoločnosť LR work s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70567/L-Zbl, so sídlom: Pod Žiarcom 884/32, 027 44 Tvrdošín, IČO: 51 854 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Matheus s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71502/L-Zbl, so sídlom: Stará Hradská 459/50, 038 52 Sučany, IČO: 52 169 162, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MatrixClik, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70174/L-Zbl, so sídlom: Bystrická cesta 5616/2C, 034 01 Ružomberok, IČO: 51 720 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MEDI COMPLET s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72227/L-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, IČO: 52 325 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Meggie Fashion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70989/L-Zbl, so sídlom: Pod Stráňou 854/23, 028 01 Trstená, IČO: 51 999 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Meggie s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71701/L-Zbl, so sídlom: Pod Stráňou 854/23, 028 01 Trstená, IČO: 52 235 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MIPAP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53032/L-Zbl, so sídlom: Nesluša 1266, 023 41 Nesluša, IČO: 45 597 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 16.05.2010 + vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov + výpis zo ŽR z 28.05.2010
Dátum doručenia: 31.05.2010

Spoločnosť MIPAP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53032/L-Zbl, so sídlom: Nesluša 1266, 023 41 Nesluša, IČO: 45 597 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 31.05.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.05.2010

Spoločnosť MôjDom štúdio, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60609/L-Zbl, so sídlom: Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 47 443 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica z VZ a prezencna listina.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- SZ uplne znenie.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- podpisový vzor konateľa Matej Čič.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť Orient Travel Ways, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73642/L-Zbl, so sídlom: Baničova 3389/9, 010 15 Žilina, IČO: 52 757 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozh Orient491.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- SZ priloha k rozhod.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- SZ UZ Orient496.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podp vz Vecer 09012023.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Pajonk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81083/L-Zbl, so sídlom: Liptovský Peter 149, 033 01 Liptovský Peter, IČO: 55 063 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- podpisový-vzor-konateľ.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Pavol Polka - PA POL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69234/L-Zbl, so sídlom: Hlavice 1102, 023 22 Klokočov, IČO: 51 302 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ProCabs s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65913/L-Zbl, so sídlom: Čadečka 2052, 022 01 Čadca, IČO: 50 217 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PROECO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53038/L-Zbl, so sídlom: Bodická ulica 162/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 596 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 17.05.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 26.05.2010 + pospisový vzor I. Kubáň
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010 + zápisnica VZ z 29.06.2011
Dátum doručenia: 28.12.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011 +zápisnica z VZ z 19.06.2011
Dátum doručenia: 27.06.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012 +zápisnica z VZ 19.03.2013
Dátum doručenia: 22.03.2013

Spoločnosť PROECO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53038/L-Zbl, so sídlom: Bodická ulica 162/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 596 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 26/5/2010
Dátum doručenia: 01.06.2010
- podpisový vzor I. Kubáň
Dátum doručenia: 01.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.06.2010

Spoločnosť PROEDUCA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53029/L-Zbl, so sídlom: Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina, IČO: 45 596 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 25/05/10 + výpis zo ŽR z 27/05/10 + podpisový vzor - A. Židek, Ing. L. Káčer + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.05.2010
- Úplné znenie SZ z 08/09/10 + zápisnica z VZ z 30/08/10 + výpis zo ŽR z 08/09/10
Dátum doručenia: 14.09.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 10/06/11
Dátum doručenia: 22.07.2011
- Úplné znenie SZ z 19/12/11 + zápisnica z MVZ z 19/12/11
Dátum doručenia: 18.01.2012
- Úplné znenie SZ z 15/01/14 + zápisnica z MVZ z 15/01/14
Dátum doručenia: 24.01.2014

Spoločnosť PROEDUCA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53029/L-Zbl, so sídlom: Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina, IČO: 45 596 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 27/5/2010
Dátum doručenia: 27.05.2010
- podpisový vzor A. Židek, L. Káčer
Dátum doručenia: 27.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.05.2010
- zápisnica z VZ zo dňa 30/8/2010
Dátum doručenia: 14.09.2010
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 8/9/2010
Dátum doručenia: 14.09.2010
- Zápisnica z MVZ z 19/12/11
Dátum doručenia: 18.01.2012
- Zápisnica z MVZ z 15/1/14
Dátum doručenia: 24.01.2014

Spoločnosť RECOM Invest, s. r. o. " v likvidácii ", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73355/L-Zbl, so sídlom: Zvolenská 11024/30, 036 01 Martin, IČO: 52 661 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Správa o ptiebehu likvidácie Recom Invest, s.r.o..asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť RECOM REALITY, s.r.o. "v likvidácií", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18606/L-Zbl, so sídlom: Zvolenská 30/11024, 036 01 Martin, IČO: 36 737 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Správa o priebehu likvidácie Recom Reality, s.r.o..asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť RPIC, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2077/L-Zbl, so sídlom: J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 611 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_316113898378095_-_24.11.2022_10_20_54_-_24.11.2022_10_21_48.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- dodatok č.2 k zmluve.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- zápisnica z VH č. 1_2022.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť SOLCA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53031/L-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 559 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010
Dátum doručenia: 06.04.2011
- Rozhodnutie spoločníkov z 14.03.202011
Dátum doručenia: 03.05.2011
- Rozhodnutie spoločníkov z 14.03.2011 - oprava
Dátum doručenia: 31.05.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011 + zápisnica č. 1 z VZ z 20.03.2012 + rozhodnutie spoločníkov z 20.03.2012
Dátum doručenia: 02.04.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012 + rozhodnutie konateľa z 14.03.2013 + zápisnica č. 1/2013 z VZ z 14.03.2013
Dátum doručenia: 25.03.2013

Spoločnosť SOS PC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53028/L-Zbl, so sídlom: Kukučínova 1, 036 01 Martin, IČO: 45 545 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 20/04/10 + výpis zo ŽR z 30/04/10 + podpisový vzor - Mgr. J. Halanda + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.05.2010
- Úplné znenie SZ z 02/03/11 + zápisnica z VZ z 02/03/11
Dátum doručenia: 09.03.2011
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 30/05/11
Dátum doručenia: 04.07.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + zápisnica z VZ z 30/05/12
Dátum doručenia: 29.06.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + zápisnica z VZ z 30/05/13
Dátum doručenia: 28.06.2013
- Úplné znenie SZ z 15/08/16 + dodatok č. 2 k SZ + zápisnica z MVZ z 15/08/16
Dátum doručenia: 12.09.2016

Spoločnosť SOS PC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53028/L-Zbl, so sídlom: Kukučínova 1, 036 01 Martin, IČO: 45 545 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 30/4/2010
Dátum doručenia: 31.05.2010
- podpisový vzor J.Halanda
Dátum doručenia: 31.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.05.2010
- Zápisnica z VZ z 2/3/11
Dátum doručenia: 09.03.2011
- Zápisnica z MVZ z 15/8/16
Dátum doručenia: 12.09.2016

Spoločnosť STM-montage s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80203/L-Zbl, so sídlom: Oravská Polhora 100, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 54 776 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- STM-montage-zakl.listina-úz.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- stm-montage-s.-r.-o._rozhodnutie (1).asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- STM-Montage-osv.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Stremit s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57803/L-Zbl, so sídlom: Sokolská 274/18, 013 24 Strečno, IČO: 46 916 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50544/L-Zbl, so sídlom: Hurbanova 1243/18, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 861 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- UZ ZL_08.12.2022.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika_zmena sídla.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť TEAM PARTNER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53042/L-Zbl, so sídlom: Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 601 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 26.05.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 31.05.2010 + podpisový vzor P. Jančuška
Dátum doručenia: 02.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010
Dátum doručenia: 02.06.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011
Dátum doručenia: 30.05.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012
Dátum doručenia: 24.05.2013

Spoločnosť TEAM PARTNER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53042/L-Zbl, so sídlom: Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 601 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 31/5/2010
Dátum doručenia: 02.06.2010
- podpisový vzor P. Jančuška
Dátum doručenia: 02.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2010

Spoločnosť TIRGO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75821/L-Zbl, so sídlom: Moskovská 128/2, 036 01 Martin, IČO: 53 370 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- TIRGO - licencia pre UP.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- TIRGO zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť Tymian Assets s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53046/L-Zbl, so sídlom: Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina - Budatín, IČO: 45 429 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 25.01.2010 + vyhlásenie správcu vkladov + výpis z OR z 24.02.2010 + podpisový vzor Ing. P. Zábranský
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 07.05.2010 + rozhodnutie spoločníka z 07.05.2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 19.06.2010 + notárska zápisnica NZ 22066/2010 z 19.06.2010 + podpisosvý vzor J. Čuraj, Ing. M. Čuraj, Ing. O. Čuraj, T. Majko
Dátum doručenia: 07.07.2010
- Úplné znenie SZ z 10.01.2011 + notárska zápisnica NZ 511/2011 z 10.01.2010
Dátum doručenia: 11.01.2011
- zápisnica z VZ zo dňa 06.06.2013 + podpisový vzor Ing. O. Čuraj
Dátum doručenia: 28.06.2013

Spoločnosť Tymian Assets s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53046/L-Zbl, so sídlom: Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina - Budatín, IČO: 45 429 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spoločníka zo dňa 7/5/2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- podpisový vzor P. Zábranský
Dátum doručenia: 04.06.2010
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 24/2/2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 25/1/2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Osvedčenie z VZ -NZ 220660/10
Dátum doručenia: 07.07.2010
- Podpisový vzor: J.Čuraj, Ing.M.Čuraj, Ing.O.Čuraj, T.Majko
Dátum doručenia: 07.07.2010
- Osvedčenie z VZ-NZ 511/11 z 10/1/11
Dátum doručenia: 11.01.2011
- podpisový vzor O. Čuraj
Dátum doručenia: 28.06.2013

Spoločnosť Utility Consulting, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53036/L-Zbl, so sídlom: Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina, IČO: 45 586 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011
Dátum doručenia: 16.11.2012
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010 + zápisnica o rozhodnutí spoločníka z 16.05.2011
Dátum doručenia: 22.11.2011
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012
Dátum doručenia: 11.10.2013
- Zápis z VZ z 17.12.2013 + podpisový vzor Mgr. A. Lacko
Dátum doručenia: 10.01.2014
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 12.03.15 + zápisnica z VZ z 12.03.2015
Dátum doručenia: 13.03.2015

Spoločnosť Utility Consulting, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53036/L-Zbl, so sídlom: Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina, IČO: 45 586 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor: Mgr.A.Lacko
Dátum doručenia: 10.01.2014
- Zápisnica z VZ z 12/3/15
Dátum doručenia: 13.03.2015

Spoločnosť VAPEXIM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14572/L-Zbl, so sídlom: Mudroňova 43, 036 01 Martin, IČO: 36 415 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť VARmeth Rudinská, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51904/L-Zbl, so sídlom: Rudinská 19, 023 31 Rudina, IČO: 44 999 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Viktor Schwarz, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53045/L-Zbl, so sídlom: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, IČO: 45 597 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina NZ 16804/2010 z 12/05/10 + živnostenský list z 26/05/10 + vyhlásenie správcu vkladov + podpisový vzor - V. Schwarz
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Účtovná závierka r. 2011 + zápisnica z VZ z 30/06/12 + vyhlásenie konateľa z 04/07/12
Dátum doručenia: 13.08.2012

Spoločnosť Viktor Schwarz, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53045/L-Zbl, so sídlom: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, IČO: 45 597 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský list
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Podpisový vzor: V.Schwarz
Dátum doručenia: 01.06.2010

Spoločnosť WEBIMEX Slovensko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70828/L-Zbl, so sídlom: Necpaly 445, 038 12 Necpaly, IČO: 51 926 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Xantal, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77622/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 897 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Xantal, s. r. o. so si´dlom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, I?O 53 897 170, zapi´sana´ v OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Ustanovenie konatela do funkcie Xantal.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť XLoad s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59601/L-Zbl, so sídlom: Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina, IČO: 47 325 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- oznam o zrušení konkurzu-OV 73/2022 z 14/4/22
Dátum doručenia: 17.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1