Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011734
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť 44 APARTMENS a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1771/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 850 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 06/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Advokát Pirč, s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20998/V-Zbl, so sídlom: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 855 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Súhlas s ustanovením za likvidátora.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Potvrdenie o zaplatení - N 616/2022.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť AENEA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28464/V-Zbl, so sídlom: Kapušianske Kľačany 177, 079 01 Kapušianske Kľačany, IČO: 46 380 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť All for food s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43053/V-Zbl, so sídlom: Čierne Pole 13, 079 01 Čierne Pole, IČO: 51 291 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Vyhlásenie záujemcu 1.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Vyhlásenie záujemcu 2.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Vyhlásenie záujemcu 3.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Athena Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55699/V-Zbl, so sídlom: J. Murgaša 1325/43, 071 01 Michalovce, IČO: 55 099 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť AVORD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50483/V-Zbl, so sídlom: Letná 1613/3, 078 01 Sečovce, IČO: 47 605 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Baby flag s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48183/V-Zbl, so sídlom: Astrová 6116/4, 071 01 Michalovce, IČO: 52 912 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Business Rob s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55662/V-Zbl, so sídlom: Národná trieda 75, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 55 124 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť car import s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55704/V-Zbl, so sídlom: Strážovská 12, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 137 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť CassiaPharm, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54360/V-Zbl, so sídlom: Pod Skalou 559/8, 044 23 Jasov, IČO: 54 658 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Rozhodnutie PSK.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť CLOVIN PLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32912/V-Zbl, so sídlom: Škultétyho 1560/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 343 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26704/V-Zbl, so sídlom: ul. Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 946 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DAM Hotel s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20567/V-Zbl, so sídlom: Košická Belá 220, 044 65 Košická Belá, IČO: 36 847 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Dentaduo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55571/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 665/30, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 079 903, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť DOFI GOLD s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55692/V-Zbl, so sídlom: Cintorínska 257/19, 049 41 Pača, IČO: 55 052 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť DRONE SOLUTIONS SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55663/V-Zbl, so sídlom: Levočská 349/55, 053 01 Harichovce, IČO: 55 095 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.zep
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.zep
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť EDUHELP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31571/V-Zbl, so sídlom: Agátová 188/2, 040 14 Košice, IČO: 47 004 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť eHM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17745/V-Zbl, so sídlom: Rudník 232, 044 22 Rudník, IČO: 36 603 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Ekl-Fish, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44797/V-Zbl, so sídlom: Narcisová 410/5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 51 997 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť EKOIMPEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11864/V-Zbl, so sídlom: Revolučná č. 67, 044 25 Medzev, IČO: 36 200 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Ener Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53779/V-Zbl, so sídlom: Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 494 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k ZL (úplné znenie).asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Energetické stavby, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23192/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 44 618 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka - zmena sídla.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť eRM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55648/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 108 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť FIT MEAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33187/V-Zbl, so sídlom: Pajorova 12, 040 01 Košice, IČO: 47 384 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FORTE-GO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27753/V-Zbl, so sídlom: Škultétyho 1560/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 191 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť FVE LOVIS Zemplínske Kopčany s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54700/V-Zbl, so sídlom: Gemerská 3, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 783 232, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo VZ.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Zmluva o predaji časti podniku.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť FX capital s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26368/V-Zbl, so sídlom: Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 31 688 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť G&P Sport Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43882/V-Zbl, so sídlom: L. Kossutha 585/72, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 51 720 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť GABOX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18979/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 36 701 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť GaFa Steel s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55677/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 61/4, 045 01 Mokrance, IČO: 55 121 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť GASREV plus s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54176/V-Zbl, so sídlom: Dénešova 71, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 54 591 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť GKS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55579/V-Zbl, so sídlom: Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava, IČO: 55 049 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť GUMI OK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55678/V-Zbl, so sídlom: Hraničná 1, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 55 128 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť charnel s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19041/V-Zbl, so sídlom: Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 706 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť IMA Schelling Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16755/V-Zbl, so sídlom: Perínska cesta 289, 044 58 Kechnec, IČO: 36 594 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť instyle.ai s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46875/V-Zbl, so sídlom: Jasovská 2380/60B, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, IČO: 52 559 360, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť IVANSTAV GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26407/V-Zbl, so sídlom: Budapeštianska 32, 040 13 Košice, IČO: 45 873 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21628/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 022 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť JOMAKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10096/V-Zbl, so sídlom: Rudňany 156, 053 33 Rudňany, IČO: 36 181 510, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť Jursa Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55553/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 1429/35, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 55 083 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Kalaninová - realitné služby, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30217/V-Zbl, so sídlom: Krásnohorská 2218/109, 040 11 Košice, IČO: 46 763 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Kalaninová - reality, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50231/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 60, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 347 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KARDIOPREVENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19334/V-Zbl, so sídlom: Bukovecká 3243/20, 040 18 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 36 736 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KB house, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43932/V-Zbl, so sídlom: Kovaľská 1, 040 15 Košice - mestská časť Poľov, IČO: 51 729 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť L.A. Cars s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51693/V-Zbl, so sídlom: Viedenská 38, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 53 526 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť LB consultancy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54279/V-Zbl, so sídlom: Bratislavská 1745/53, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 54 404 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie JS.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Lekáreň OPTIMA KE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32380/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 35 948 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Lekáreň POPRAD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32410/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 35 948 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Lekáreň sv. Agáty, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29200/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 851 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Lekáreň Vitae plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40345/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 770 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2601/V-Zbl, so sídlom: Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, IČO: 31 666 205, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 02.12.2022.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť LIMMIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43675/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 2/1003, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 648 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Lintu s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55590/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 55 072 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor .asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- podpisovy vzor konatela .asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť LIS - Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55580/V-Zbl, so sídlom: Wuppertálska 1401/63, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 102 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť MEDICABLE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29630/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - Juh, IČO: 36 778 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť MEDISELL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17659/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36 602 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Mild Cure Five, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34069/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 874 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť MiMiB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34875/V-Zbl, so sídlom: č. d. 3, 072 04 Bánovce nad Ondavou, IČO: 47 611 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť MIRETY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29835/V-Zbl, so sídlom: Vyšné Opátske 87, 040 01 Košice, IČO: 46 664 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MMF estate s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49529/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 57/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 155 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MONIQ, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28428/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 838 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Myhouse s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43278/V-Zbl, so sídlom: Jasovská 2380/60B, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, IČO: 51 252 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Myluxbazar s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32054/V-Zbl, so sídlom: Jasovská 60B, 040 11 Košice, IČO: 47 087 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť NATURAL-DROP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29660/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 148 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť NATURAL-STORE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29605/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 151 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Netting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44359/V-Zbl, so sídlom: Bohdanovce 153, 044 16 Bohdanovce, IČO: 51 841 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť NextTradeEurope s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50473/V-Zbl, so sídlom: Fatranská 1A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 53 490 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.pdf.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor - Vladislavs Muhins.pdf.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť OBS Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40547/V-Zbl, so sídlom: Pribinova 13, 071 01 Michalovce, IČO: 50 670 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Omrvinka s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43123/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 563 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Origon Recovery Solutions, k. s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 497/V-Zbl, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 103 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť PaPa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42038/V-Zbl, so sídlom: Kyjevská 1876/7, 048 01 Rožňava, IČO: 50 996 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PARTNERS BS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47438/V-Zbl, so sídlom: Čínska 2529/14, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, IČO: 52 708 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť PartyDeco s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46721/V-Zbl, so sídlom: Vojenská 2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 471 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PB Capital Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42802/V-Zbl, so sídlom: Slovenská 36, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 51 221 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PD Nižný Lánec, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1452/V-Zbl, so sídlom: Nižný Lánec 100, 044 73 Nižný Lánec, IČO: 45 977 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Sprava audítora.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Notárska zápisnica N183/2022.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Notárska zápisnica N 187/2022.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Notárska zápisnica N 186/2022.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť PERZEO STEEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34683/V-Zbl, so sídlom: Odorín 2, 053 22 Odorín, IČO: 47 572 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PHARMEDIA spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3373/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 31 675 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť PHARMSTORE, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17475/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 31 677 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Píla RÚFUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25797/V-Zbl, so sídlom: Banícka 900/11, 044 24 Poproč, IČO: 45 579 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Vyhlásenie konateľa o rozsahu splatenia ZI.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový peňažný vklad.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Vyhlásenie záujemcu o prevzatí záväzku na nový peňažný vklad.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť Pixelhood s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38913/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 48 067 539, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Pizza Poprad s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55707/V-Zbl, so sídlom: Idanská 775/27, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 127 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť PLUS PHARM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49597/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 47 248 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Pop Gastronomy Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53715/V-Zbl, so sídlom: Suchodolinská 59, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 54 474 159, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- suhlas s ustanovením konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- suhlas s ustanovením prokuristu.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Precis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44780/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 430/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 834 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Precise s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27917/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 430/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 221 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PREMIOT SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55564/V-Zbl, so sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 084 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- vzor podpisu.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Pro Invests s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29841/V-Zbl, so sídlom: Košické Oľšany 376, 044 42 Košické Oľšany, IČO: 46 669 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PRO VP - Networking s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55161/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 354/20, 056 01 Gelnica, IČO: 54 881 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Osvedčenie o zápise do registra NBS.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť ProCad s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53952/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 512 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápisnica č. 01/2022 z VZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Profipsych s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53876/V-Zbl, so sídlom: Krosnianska 696/37, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 54 527 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_KSK.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Rozhodnutie jedineho spol.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Profitmetal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7343/V-Zbl, so sídlom: Okružná 262/88, 044 13 Valaliky, IČO: 31 721 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti.pdf.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť PSPK Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43000/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 241 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ReBella, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34656/V-Zbl, so sídlom: Odborárov 3138/22A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 600 829, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť RED-MARKET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29615/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - Juh, IČO: 44 105 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť REMARKET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38532/V-Zbl, so sídlom: Jablonov nad Turňou 112, 049 43 Jablonov nad Turňou, IČO: 50 155 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť RenBel móda s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55697/V-Zbl, so sídlom: Krupinská 2238/8, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 55 127 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť SANATIVE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29613/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - Juh, IČO: 36 785 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SANTANA GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51338/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 717 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Zápisnica z MVZ č. 2022/1.pdf.pdf.1.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Prezenčná listina z MVZ č. 2022/1.pdf.pdf.1.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť SD13 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30408/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 076 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SD21 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31931/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 069 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SD23 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30338/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 068 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SD3 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30377/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 069 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SD33 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30379/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 070 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SD6 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30694/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 070 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť SERVICE MEDICAL SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33096/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 12, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 47 369 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť SI-KE-27 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52682/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 54 148 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1552/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 41, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 089 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SMILE food s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48688/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 430/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 021 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Solar Turbines Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54295/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 692 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor a prijatie funkcie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť Soreha, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22674/V-Zbl, so sídlom: Strojárenská 3426/11B, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 460 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SSL 02 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53362/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52 213 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť STM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43553/V-Zbl, so sídlom: Pasteurovo námestie 5, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51 581 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Rozhodnutie KSK.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť TABAČKA SERVICES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55572/V-Zbl, so sídlom: Zborovská 1535/2, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 042 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina N.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor 1.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor 3.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť TALBOT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28719/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 46 315 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť TAXI VÝCHOD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41679/V-Zbl, so sídlom: Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov, IČO: 50 927 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť TEHO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32764/V-Zbl, so sídlom: Vyšné Opátske 87, 040 01 Košice, IČO: 47 228 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TEMPUS HR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21124/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 110, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 43 957 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- SZ úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť TePU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30277/V-Zbl, so sídlom: Vrchná 12, 040 16 Košice-Myslava, IČO: 46 769 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TG : Personal, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46854/V-Zbl, so sídlom: Dénešova 1147/4, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 52 483 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ+PL.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- živ. osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- súhlas s ustanovením do funkcie.pdf.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- spoločenská zmluva.pdf.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť tripex s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25772/V-Zbl, so sídlom: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 45 575 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TRNÁVKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40316/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 35 947 632, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť TS COMPANY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33485/V-Zbl, so sídlom: Člnková 2, 040 01 Košice, IČO: 47 441 968, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena ZL.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Zakladateľská listina v úplnom znení.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Turbo Invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47781/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52 622 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- suhlas ustanovením konatela.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť UNIPO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19407/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 139, 076 41 Biel, IČO: 36 744 557, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť VERBO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28524/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 838 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť VIP lekáreň s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55555/V-Zbl, so sídlom: Kukuričná 8, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 55 091 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Podpisový vzor konateľa - Ondič.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Podpisový vzor konateľa - Peley.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Vlasové a kozmetické centrum s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44841/V-Zbl, so sídlom: Krátka 46, 048 01 Rožňava, IČO: 51 702 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť VT-HADICE & PLAST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14424/V-Zbl, so sídlom: ul. Stavbárov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 574 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Dodatok č.4.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Zápisnica z MVZ a Listina.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Wemago s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53560/V-Zbl, so sídlom: Mierová 359/14, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 54 446 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Valné zhromadenie+prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť WEON services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40361/V-Zbl, so sídlom: Rešica 96, 044 73 Rešica, IČO: 50 615 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL WEON services s.r.o..asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Súhlas konateľa s menovaním.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť wesper pharm, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27231/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 045 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť WILD Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55584/V-Zbl, so sídlom: Wuppertálska 2, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 096 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Zarosi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55586/V-Zbl, so sídlom: Ku Hájovni 931, 040 01 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 55 095 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1