Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011733
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť 1Stavebná, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41058/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 926/12, 963 01 Krupina, IČO: 53 520 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť 23, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15883/S-Zbl, so sídlom: Komenského 12/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 543 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť A13 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40686/S-Zbl, so sídlom: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 589 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL
Dátum doručenia: 17.10.2022
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť Advokácia GYŐRFI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45330/S-Zbl, so sídlom: Francisciho 271/11, 982 01 Tornaľa, IČO: 55 132 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Suhlas a podpisový vzor
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť AKORA 204, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45315/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno, IČO: 55 097 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- akora204_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť AKTAP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37955/S-Zbl, so sídlom: Paseka 11, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 52 804 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vzdanie sa funkcie konateľa
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť ALBUS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1807/S-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 603 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie JS.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Alces Global, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45459/S-Zbl, so sídlom: Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen, IČO: 53 773 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ARTCOM Computers s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6379/S-Zbl, so sídlom: Dukelských hrdinov 143/16, 960 01 Zvolen, IČO: 36 040 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmluva o prevode obch. podielu
Dátum doručenia: 24.03.2006

Spoločnosť AU Company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26090/S-Zbl, so sídlom: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 607 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Autoservis Hruška s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35664/S-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 1886/17, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 52 123 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AZ ElektroComp, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14150/S-Zbl, so sídlom: Banícka 231/6, 974 05 Malachov, IČO: 43 874 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica_MVZ_AZ_ElektroComp_01_12_2022_podpisany.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť B2B IT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45349/S-Zbl, so sídlom: Hronské predmestie 1057/9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 124 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor prokuristu
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť BÚDA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26322/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 20/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 617 632, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Ukoncenie podnikania.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zapisnica.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- ZL.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť BWI-SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39286/S-Zbl, so sídlom: Krivánska 6, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 53 176 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Cechová R. Varga I.M. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45325/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 1140/65, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 097 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Clean Service PERLA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42803/S-Zbl, so sídlom: Breznička 312, 985 02 Breznička, IČO: 54 351 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CLIVIA VIANOCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32971/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 182 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť COBRA energo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41770/S-Zbl, so sídlom: Daxnerova 501/19, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 53 964 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- COBRA energo s.r.o. - spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- COBRA energo s.r.o. - zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- COBRA energo s.r.o. - podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť Connection s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31049/S-Zbl, so sídlom: Športová 3070/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 647 539, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Čaga s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41102/S-Zbl, so sídlom: Sokolská 1646/92, 960 01 Zvolen, IČO: 53 720 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica vz caga.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina pritomnych.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť D.A.N.A. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45306/S-Zbl, so sídlom: Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 101 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- pod vzor.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť DOMO GLASS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23174/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 888 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- DG_úplne_znenie.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Donar SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39935/S-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 3383/11A, 962 12 Detva, IČO: 53 366 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Pozvánka.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Donar Stav s.r.o. - zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť DSD TRANS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23544/S-Zbl, so sídlom: Slovenského národného povstania 266/63, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 46 944 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského oprávnenia
Dátum doručenia: 14.12.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.12.2022
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť EcoFemina Plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11662/S-Zbl, so sídlom: Podjavorinská 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 649 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ELEKTROSTAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43677/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 589 657, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedíného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Erinim s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45311/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 122 914, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Erinim s.r.o._Podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť FEGYTAS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45339/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 120 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Firien s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45329/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 106 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Firien_Podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť FLEXDORF s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45348/S-Zbl, so sídlom: Veľký Lom 37, 991 03 Veľký Lom, IČO: 55 121 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Zápisnica Acrox s.r.o.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť FMS Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45138/S-Zbl, so sídlom: Bystrická 31, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 55 054 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Fulgrim s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45324/S-Zbl, so sídlom: Brezová 5093/13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 119 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- podpisovy vzor
Dátum doručenia: 17.12.2022

Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9084/S-Zbl, so sídlom: Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy vzor_Precuch.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy vzor_Nagy.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy vzor_Duricova.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina pritomnych spol.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina pritomnych spol.asice
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Podpisovy vzor_Duricova.asice
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Podpisovy vzor_Nagy.asice
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Podpisovy vzor_Precuch.asice
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 22.11.2022

Spoločnosť H-ZETIV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9319/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 141, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 627 119, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie spolocenskej zmluvy
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť ICEKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8334/S-Zbl, so sídlom: Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 226 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KALYPSO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43982/S-Zbl, so sídlom: Nad plážou 13A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 691 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor-KALYPSO.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Spolocenska zmluva-KALYPSO.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Zapisnica z VZ-KALYPSO.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Podpisovy vzor-KALYPSO.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zakladatelska listina-KALYPSO.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zapisnica z VZ-KALYPSO.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť KZM -TECH, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45342/S-Zbl, so sídlom: Vyhne 76, 966 02 Vyhne, IČO: 55 118 674, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- kzm3_osvedcenie2.asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.12.2022
- kzm7_vyhlásenie konateľa-podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.12.2022

Spoločnosť Ladislav Belica L B Trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31678/S-Zbl, so sídlom: Mierova 554, 982 01 Tornaľa, IČO: 50 785 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Úplne znenie zakladateľskej listiny .asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Vzorový podpis konateľa.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť LM Pro Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45338/S-Zbl, so sídlom: Moskovská 14, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 55 122 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť LOGRENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37983/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská 702/37/A, 962 02 Vígľaš, IČO: 50 747 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Mäsobýk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17029/S-Zbl, so sídlom: Bátka 201, 980 21 Bátka, IČO: 44 969 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MENZA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45379/S-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 773/4, 986 01 Fiľakovo, IČO: 55 131 204, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť MERIT Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25420/S-Zbl, so sídlom: Košická 52, 048 01 Rožňava, IČO: 45 978 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť MICHA+, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9274/S-Zbl, so sídlom: Nám. A.H.Škultétyho 6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 626 686, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ 11 2022.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- zakladateľská listina MICHA+.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť MORA TRADE BETA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40634/S-Zbl, so sídlom: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 336 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť MOTO-LG, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19076/S-Zbl, so sídlom: Drevená 930/5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 927 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť MSHV, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44958/S-Zbl, so sídlom: Ulica Ľudovíta Štúra 2090/11, 984 01 Lučenec, IČO: 55 013 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- UZSZ
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Naturu, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44925/S-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 973 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 4 PODPISOVYY VZOR KONATELA - Overeny.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- 1 Rozhodnutie jedineho spolocnika Willmore.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť Nefres s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45352/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 130 585, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Nefres_Podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Ošetrenie-stromov, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41246/S-Zbl, so sídlom: Bystrická 471/36, 966 81 Žarnovica, IČO: 53 740 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Parrot Welding 12, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45389/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 135 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť Pekáreň KLÁSOK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14783/S-Zbl, so sídlom: Budiná 93, 985 12 Budiná, IČO: 44 155 557, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie c. 2 2022 jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie c. 3 2022 jedineho spolocnika spolu s uplnym znenim ZL.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť PHARM VIDIEK spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16094/S-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 44 651 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka PHARM VIDIEK spol. s r.o. zo dňa 12.12.2022.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PHARM VIDIEK zo dňa 12.12.2022.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Čestné vyhlásenie a podpisový vzor konateľa PHARM VIDIEK s.r.o..asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť PL GROUP +, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11554/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 648 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Prestige Brezno s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45382/S-Zbl, so sídlom: Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, 977 03 Brezno, IČO: 55 123 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 315/S-Zbl, so sídlom: 980 43 Číž, IČO: 31 642 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica MVZ PJK 122022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina prítomných 112022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Vzdanie sa funkcie Ing_Adamský.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Súhlas s výkonom funkcie.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť PRVÁ SLOVENSKÁ KERAMICKÁ, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6394/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec, IČO: 36 041 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť QUERCUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39680/S-Zbl, so sídlom: Fiľakovská cesta 290, 984 01 Lučenec, IČO: 31 603 688, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- QUERCUS spoločenská zmluva 19-12-2022.pdf.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- QUERCUS zápisnica MVZ 19-12-2022.pdf.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- QUERCUS súhlas konateľ 19-12-2022.pdf.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- QUERCUS súhlas prokurista 19-12-2022.pdf.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť R.B.V.stav, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45337/S-Zbl, so sídlom: Piešť I 3674, 962 12 Detva, IČO: 55 101 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť RBM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19155/S-Zbl, so sídlom: Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45 853 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ROCO - SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1078/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 27, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 581 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho VZ
Dátum doručenia: 13.04.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.04.2022
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 06.04.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 06.04.2022
- súhlas s ustanovením za konateľa a podpisový vzor
Dátum doručenia: 06.04.2022

Spoločnosť SAGUR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38123/S-Zbl, so sídlom: Námestie republiky 2248/2, 984 01 Lučenec, IČO: 52 905 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rizhodnutie_jedineho_spolocnika_sagur.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť Selmin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45312/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 122 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Selmin s.r.o._Podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť SOMI PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42342/S-Zbl, so sídlom: Gorkého 1377/34, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 185 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01_Za´pisnica z mimoriadneho valne´ho zhromazˇdenia.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- 01a_Listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- 01b_Nové znenie Spolocˇenskej zmluvy_návrh nového znenia.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- 03_Nové znenie Spolocˇenskej zmluvy_na podpis.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť STAVEX investment s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35068/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 908 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MALINA 77 rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Malina 77 Šútor súhlas a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- MALINA77 živnosť.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Stavex investments zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- MALINA 77 rozhodnutie jed. spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- MALINA77 podpisový vzor súhlas s ustanovením.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- MALINA77 živnosť.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- STAVEX zakladatelská.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť STI Stream s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45371/S-Zbl, so sídlom: Banícka 680/9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 55 124 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- podpisovy vzor Zsigmond.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- podpisovy vzor Sebestyen.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- podpisovy vzor Fendrich.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť TechniSK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45341/S-Zbl, so sídlom: Severná 1502/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 109 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- vyhlásenie konateľa – podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť TENDEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45327/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 122 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť THORMA SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 482/S-Zbl, so sídlom: Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo, IČO: 31 565 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie THSM 06.2022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- THSL Uznesenie 08.2022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Rozhodnutie THSM 05.2022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- THSL Uznesenie 10.2022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Rozhodnutie THSM 04.2022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- THSL Uznesenie 09.2022.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- THSM ukončenie ŽO.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- THSL ukončenie ŽO.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Správa_audítora.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Spoločenská zmluva ÚZ (4).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť TONTEK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6741/S-Zbl, so sídlom: Novohradská 29, 948 01 Lučenec, IČO: 36 195 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 02.01.2006
- UZ 2004
Dátum doručenia: 02.01.2006

Spoločnosť Uni Creative, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41963/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 025 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica (1).asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- UZ SZ 2.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- UZ SZ 1.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- spoločesnká zmluva.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- dodatok 2.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- dodatok 1.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Zápisnica k Dtp.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- SZ.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť UniNet-CsI, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 789/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 14464/3F, Banská Bystrica, IČO: 36 628 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť UniNet-TS&S, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12165/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 14464/3F, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 686 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť VIA BS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9020/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 13/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 624 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť WBC Real Estate s.r.o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17219/S-Zbl, so sídlom: Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 263 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 27.10.2017
- zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 27.10.2017
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- pod vzor.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1