Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011732
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť 1. Československá, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20584/B-Zbl, so sídlom: Mošovského 791/1, 811 03 Bratislava, IČO: 35 776 480, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 05.01.2012

Spoločnosť 3L Investment Partners, s.r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29907/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 868 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - vstup do likvidácie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - skončenie likvidácie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Poznámky k účtovnej závierke.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť A+ Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124731/B-Zbl, so sídlom: Roľnícka 187, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 51 254 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm .zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť A4 Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 155886/B-Zbl, so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 082 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AB Copy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26922/B-Zbl, so sídlom: Senecká 114, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 839 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť A-BINLE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132736/B-Zbl, so sídlom: Potočná 10172/11G, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 036 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ABRA Software s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7236/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 31 375 162, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM pre AK JUDr. Barbara Holíkova sro.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť ABSOLUTE Rail, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7022/B-Zbl, so sídlom: Rajská 15/A, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 432 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Stanovy.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Plnomocenstvo.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Vyhlásenie o súhlase s menovaním - dozorná rada.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Vyhlásenie o súhlase s menovaním - dozorná rada.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Vyhlásenie o súhlase s menovaním - dozorná rada.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Vyhlásenie o súhlase s menovaním - dozorná rada.asics
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Acapital s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127277/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 454 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ACCOUNTING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31032/B-Zbl, so sídlom: Podkerepušky 2782, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 35 879 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť acsem services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111060/B-Zbl, so sídlom: Ľanová 58, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 50 291 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ACXC poradenstvo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126669/B-Zbl, so sídlom: Ul. 29. augusta 2B, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 220 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ADAME LEGAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99376/B-Zbl, so sídlom: Žižkova 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 254 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť ADVICE PARTNER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47530/B-Zbl, so sídlom: Zuzany Chalupovej 4004/14, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 822 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Advokátska kancelária J.A. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114166/B-Zbl, so sídlom: Štefana Králika 69, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 50 523 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie ZI.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 14.09.2019

Spoločnosť Advokátska kancelária Jakubčová a partneri, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107224/B-Zbl, so sídlom: Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 046 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AGROBART, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28168/B-Zbl, so sídlom: Heydukova 15, 811 08 Bratislava, IČO: 35 851 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Valné zhromaždenie.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť Agrumi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 143472/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 840 573, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AJ net s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126626/B-Zbl, so sídlom: Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 141 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť AKF Property s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142767/B-Zbl, so sídlom: Čulenova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 797 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ALCEDO RIVER CLINIC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141358/B-Zbl, so sídlom: Pribišova 3030/7, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 646 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (ALCEDO RIVER CLINIC, 72868).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Aldagar s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121916/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 061 287, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Aleksandr Makarov, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6709/B-Zbl, so sídlom: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 431 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť algedonic loop s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 150880/B-Zbl, so sídlom: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 562 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť All4Net s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41536/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 654 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť AM HOUSE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141201/B-Zbl, so sídlom: Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 620 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť AMCORI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8288/B-Zbl, so sídlom: Fialová 6B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 31 387 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Zakladateľská listina - úplné znenie do Zbierky listín.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť AMOS Software spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53294/B-Zbl, so sídlom: Spoločenská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 44 203 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- ZL AMOS Software.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť APES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61382/B-Zbl, so sídlom: Krasovského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 45 259 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AQUA THERM SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125289/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 1166/1, 903 01 Senec, IČO: 51 278 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.9.2019
Dátum doručenia: 05.11.2019
- Podpisový vzor konateľa - Marek Kriška, zo dňa 5.9.2019
Dátum doručenia: 05.11.2019

Spoločnosť ARTI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69043/B-Zbl, so sídlom: Račianska 30/a, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 939 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť artist services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125479/B-Zbl, so sídlom: Mestská 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 313 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom podnikaní.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť ASMEA SQ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126956/B-Zbl, so sídlom: Polianky 3628/7F, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 36 406 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Aspirelo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116262/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 647 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť AT Service s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66676/B-Zbl, so sídlom: Malobielska 4, 900 24 Veľký Biel, IČO: 45 676 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22504/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 232 785, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Autent Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138884/B-Zbl, so sídlom: Tupého 21B, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 467 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AVG MONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133040/B-Zbl, so sídlom: Vrakunská 19, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 52 018 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AxC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140917/B-Zbl, so sídlom: Súmračná 5, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 569 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť AXIA, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20891/B-Zbl, so sídlom: K rybníkom 464/28, 900 63 Jakubov, IČO: 35 779 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 30.10.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.10.2012

Spoločnosť AXTER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70010/B-Zbl, so sídlom: Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 45 956 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AZ services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110348/B-Zbl, so sídlom: Československých tankistov 111, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 235 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť B I C Bratislava spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2288/B-Zbl, so sídlom: Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 30 840 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť B2B AUTO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75135/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 82/I, 851 01 Bratislava, IČO: 46 296 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Bacht s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70864/B-Zbl, so sídlom: Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava, IČO: 46 007 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie ZO.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť BaK AUTO-MOTO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54046/B-Zbl, so sídlom: Chorvátska 64, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 44 318 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo zapis KUV - BaK AUTO-MOTO - Jung.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Barlowinvest s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57533/B-Zbl, so sídlom: Rudolfa Mocka 1C, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 862 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o pravosti podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť BartConsulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 148530/B-Zbl, so sídlom: Moskovská 23, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 317 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť BAWAG Leasing s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50204/B-Zbl, so sídlom: Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 43 946 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva zo dňa 16.01.2023.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Bearning, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45160/B-Zbl, so sídlom: Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 755 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zepx
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Best results s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124660/B-Zbl, so sídlom: Varšavská 825/22, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 255 707, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Bilčík spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38132/B-Zbl, so sídlom: Šenkvická 12C , 902 01 Pezinok, IČO: 35 962 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Biofarma Kaška s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116641/B-Zbl, so sídlom: Na Grunte 13642/17, 831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 813 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- osvedčenie 2.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- osvedčenie 3.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- osvedčenie 1.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Valné zhromaždenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Valné zhromaždenie 2.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Znalecky posudok.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- osvedčenie 4.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Biomedica Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27920/B-Zbl, so sídlom: Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 849 258, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť BIZ Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61487/B-Zbl, so sídlom: Krajinská 44, 821 06 Bratislava, IČO: 45 253 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k zakladateľskej listine.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť BIZ SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71845/B-Zbl, so sídlom: Krajinská 44, 821 06 Bratislava, IČO: 46 087 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k zakladateľskej listine.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť BLISS DIVEN, s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95015/B-Zbl, so sídlom: Beniakova 3, 841 05 Bratislava, IČO: 47 559 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Blue Level, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151639/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 858 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť BlueberryS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 117379/B-Zbl, so sídlom: Žehrianska 3180/2, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 724 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Brady s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37640/B-Zbl, so sídlom: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35 955 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 07/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 07/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Výročná správa za obdobie 08/2021 - 07/2022
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť BRIGHT GROUP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5569/B-Zbl, so sídlom: Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 356 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť BT Tattoo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141022/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 643 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (BT Tattoo, 75761).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Cabrio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140406/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 620 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Calero s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141024/B-Zbl, so sídlom: Hlavná 118/74, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 52 620 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť CB FOOT j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 106/B-Zbl, so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 627 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Podpisový vzor predsedu predstavenstva PB.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Podpisový vzor člena predstavenstva MO.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť CB NETT j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 90/B-Zbl, so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 640 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.zep - PV
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.zep - PV
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť Centri, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145029/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 54, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 906 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CENTUM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74397/B-Zbl, so sídlom: Učiteľská 22, 821 06 Bratislava, IČO: 46 137 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisovy vzor MH.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisovy vzor LH.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zapisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Cigerová s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119921/B-Zbl, so sídlom: Hagarova 9218/6, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 910 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Circulos s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25557/B-Zbl, so sídlom: Kresánkova 12, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 826 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť City Gate, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25939/B-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 478/19, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 830 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť City Invest Plus spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20710/B-Zbl, so sídlom: Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava, IČO: 35 777 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 11.01.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 11.01.2012

Spoločnosť COMPANIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20919/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 10, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 779 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zrhomaždenia
Dátum doručenia: 12.01.2012
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 12.01.2012

Spoločnosť CONSULTING SERVICE EUROPE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59043/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 36, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 771 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť CoverPage s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54455/B-Zbl, so sídlom: Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, IČO: 44 366 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CPD systems Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32065/B-Zbl, so sídlom: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 889 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- nove znenie.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- rozhodnutie jedineho spol..asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123335/B-Zbl, so sídlom: Kaštielska 21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 046 318, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CREATIVE SYMBOL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48349/B-Zbl, so sídlom: Na Brehu 5314/9, 901 01 Malacky, IČO: 36 846 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CyberData s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127581/B-Zbl, so sídlom: Mostová 6, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 976 276, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Príloha č. 1 k rozhodnutiu - Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť D.T.L., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29921/B-Zbl, so sídlom: Podunajská 54, 821 06 Bratislava, IČO: 35 868 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť D1 Leasing (46), s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106357/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 22B, 903 01 Senec, IČO: 48 296 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplne znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť DAČstav, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68040/B-Zbl, so sídlom: Malé Leváre 397, 908 74 Malé Leváre, IČO: 45 725 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Dagobert s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141360/B-Zbl, so sídlom: Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 620 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Ďakujem s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119951/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 905 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia (do obch.reg. a Zbierky listín) (Europe Distribution, 75062).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Danubialis Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141020/B-Zbl, so sídlom: Martinengova 4877/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 648 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (Danubialis Group, 75566).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť DC Promotion, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61997/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 316 856, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť DCpro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55750/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 38/H, 831 06 Bratislava, IČO: 44 521 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Dentsply Sirona Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68465/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 33, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 45 691 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka Sirona Dental.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie spoločníka Dentsply Sirona.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Detary film s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58226/B-Zbl, so sídlom: Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 755 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť DEXTA GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61168/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 73 , 821 05 Bratislava, IČO: 45 241 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť DJS Obnova s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109122/B-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 3211/19, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 154 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DJS RDB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116507/B-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 3211/19, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 641 212, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Dokonala krivka s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131329/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 920 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť dominábytok s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45759/B-Zbl, so sídlom: Letná 5, 831 03 Bratislava, IČO: 36 772 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť DOM-REALÍT 5 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151781/B-Zbl, so sídlom: Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 693 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DOM-REALÍT 7 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 156272/B-Zbl, so sídlom: Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 153 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DOM-REALÍT 8 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 156933/B-Zbl, so sídlom: Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 243 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DOREKS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101909/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 006 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť DORY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44020/B-Zbl, so sídlom: Brezová 378/20, 900 23 Viničné, IČO: 36 723 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DOUBLE CH FARM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 157135/B-Zbl, so sídlom: Lachova 13, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 991 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Druhá staromestská, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14208/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 712 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina_uplne znenie_2.1.2023.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť E.S.G., s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113308/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 31, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 446 614, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Eco Power a. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4601/B-Zbl, so sídlom: Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 44 423 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť Econoservices, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99548/B-Zbl, so sídlom: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, IČO: 47 775 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o valnom zhromáždení.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromáždení.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ECOSAFE SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140556/B-Zbl, so sídlom: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 555 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3169/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8, P.O.BOX 21 , 820 15 Bratislava 215, IČO: 31 328 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Rozhodnutie jedineho spoločníka o vymenovaní Mag. Petra Šima za konateľa .asice
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť EDWIN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8787/B-Zbl, so sídlom: Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 393 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia z 03.09.2019 (zmena sídla a nové znenie Spoločenskej zmluvy).asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Spoločenská zmluva - Úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť Eko-fuel, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6075/B-Zbl, so sídlom: Malogútorská 320/10, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 31 361 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica .asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- zápisnica o doplnení.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- zápisnica o doplnení.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- nove znenie.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť ELHYCO spol. s r.o. ELHYCO GmbH (v jazyku nemeckom), reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1615/B-Zbl, so sídlom: Tabakova 1, 811 07 Bratislava, IČO: 17 332 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 12.12.2002
Dátum doručenia: 19.12.2002

Spoločnosť Elm s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57609/B-Zbl, so sídlom: Rudolfa Mocka 1C, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 862 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o pravosti podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť EMAM s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 117823/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 642 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Emerson Process Management, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9942/B-Zbl, so sídlom: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 31 406 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za obdobie 10/2021 - 09/2022
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Emzar Turmanidze, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6862/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 820 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť ENKI, realitná kancelária, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121863/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 159/26, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 030 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladaeľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- NEWFIELDS_Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ENVITIME, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83360/B-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava, IČO: 46 792 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť eServer s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112415/B-Zbl, so sídlom: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 845 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Eshkol wineries s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119482/B-Zbl, so sídlom: Grösslingova 47, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 878 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina pritomnych spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor likvidátora.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Estate Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19662/B-Zbl, so sídlom: Metodova 204/7, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 772 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Nové znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť EUROCONSULTING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20571/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 35 776 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2012
Dátum doručenia: 21.12.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.12.2012

Spoločnosť eurowin eu s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128578/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 307 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Evgeniia Sumina, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6799/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 642 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť F4R, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74148/B-Zbl, so sídlom: Budovateľská 183, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46 255 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FA PROCESSING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135642/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 191 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť FALO EVENTS Slovensko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140727/B-Zbl, so sídlom: Turbínova 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 647 188, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- vzorovy podpis.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Famila s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114093/B-Zbl, so sídlom: Gaštanová 1866/20, 900 31 Stupava, IČO: 50 494 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FARM - TRADE s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3039/B-Zbl, so sídlom: Novoveská 10, 841 07 Bratislava, IČO: 31 327 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uz.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- spra.asice - konečná správa likvidátora
Dátum doručenia: 09.09.2019
- účtovná závierka.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Poznámky.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť FENIKS GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114785/B-Zbl, so sídlom: Gusevova 26, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 555 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Feromont Senec, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57262/B-Zbl, so sídlom: Robotnícka 73, 903 01 Senec, IČO: 44 654 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciou.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Schválená konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Poznámky k účtovnej závierke.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Schválená účtovná závierka zostavená ku dňu skončenia likvidácie.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť FIDELITY BOND, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42514/B-Zbl, so sídlom: Nám. M. Benku 6, 811 07 Bratislava, IČO: 36 680 648, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FILIMA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89781/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 21, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 204 664, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť finance4project s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112972/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 427 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť FINECO spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5571/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o valnom zhromaždení.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť FINEP Retail SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36270/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 938 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FinFox Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68403/B-Zbl, so sídlom: Prešovská 40/B, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 893 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť F-Investments, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82043/B-Zbl, so sídlom: Čulenova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 690 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FIRE MODA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31342/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 10, 811 01 Bratislava, IČO: 35 882 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc právneho zástupcu.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Fiserv Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131164/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 922 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FLASH BROKERS, s.r.o. v likvidácií, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20647/B-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 776 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 14.08.2012

Spoločnosť FLEXI GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 152056/B-Zbl, so sídlom: Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 083 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Floyd Bratislava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122627/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 735 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľ.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť FORNOX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121403/B-Zbl, so sídlom: Studienka 597, 908 75 Studienka, IČO: 50 975 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Spoločenská zmluva spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Frontia.NET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81319/B-Zbl, so sídlom: Komenského 5806/22, 900 27 Bernolákovo, IČO: 36 400 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Galil s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 115765/B-Zbl, so sídlom: Šancová 100, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 613 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zápisnica z rokovania VZ.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o živnosti.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť GASTRO SJ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21056/B-Zbl, so sídlom: Krížna 44, 821 08 Bratislava, IČO: 35 781 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Gebbis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137333/B-Zbl, so sídlom: Mýtna Nová Ves 9, 956 11 Ludanice, IČO: 52 250 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rjs.asice
Dátum doručenia: 02.12.2020
- rjs.asice
Dátum doručenia: 08.06.2022

Spoločnosť Geffcon, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125002/B-Zbl, so sídlom: Hálova 1056/9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 267 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť GGE a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6155/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 257 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť GH Realinvest, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40277/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 30, 821 05 Bratislava, IČO: 36 353 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- záverečná správa likvidátora.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- účtovná závierka.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- poznámky.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť GI SERVICES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61289/B-Zbl, so sídlom: Gronárska 3799/20, 841 05 Bratislava - mestská časť Devín, IČO: 45 262 039, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o živnstenskom oprávnení .zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Golf Apartments Senica, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135836/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 274 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadne valne zhromazdenie.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Popdpisovy vzor a suhlas konatela.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Nove znenie Spolocenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť GOYART DESIGN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52589/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 190 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť GP SOLUTIONS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101614/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 21, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 975 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť GREEN ENERGY CEROVÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24405/B-Zbl, so sídlom: Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 815 060, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť GREEN WATT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136986/B-Zbl, so sídlom: Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 52 296 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť GvH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46669/B-Zbl, so sídlom: Jarná 4 , 821 05 Bratislava, IČO: 36 796 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Halseyinvest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57942/B-Zbl, so sídlom: Rudolfa Mocka 1C, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 863 025, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o pravosti podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Hauerland spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20739/B-Zbl, so sídlom: Matúšova 56, 811 04 Bratislava, IČO: 35 777 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2012

Spoločnosť HCL Technologies Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 159750/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 499 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Updated MOA_11 Jan 2022_opt.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Head Office s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140824/B-Zbl, so sídlom: Slovinec 5173/87, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 637 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť HIC Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15125/B-Zbl, so sídlom: Bratislavská 51, 841 06 Bratislava, IČO: 35 723 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 05.12.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.12.2012

Spoločnosť Hikemates s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138219/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 468 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Hodnota na mieru s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56371/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 44 025 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedinéh ospoločníka
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Horinka Numis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97930/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 15, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 47 695 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť H-TIR, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140479/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 670 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- podpis vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť HUMAR, s.r.o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26184/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 832 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska_listina_HUMAR_k_112023.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť HYPNOS Academy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92118/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 417 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť CHAMI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118467/B-Zbl, so sídlom: Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 110 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť I. E. systems spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12776/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 705 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Imunitys Prievidza s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99208/B-Zbl, so sídlom: Laténska 48, 851 10 Bratislava, IČO: 47 795 417, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zepx
Dátum doručenia: 13.09.2019
- zápisnica VZ.zepx
Dátum doručenia: 13.09.2019
- zakladatelska listina.zepx
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisovy vzor konatela.zepx
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť INEIT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86355/B-Zbl, so sídlom: Šášovská 3016/4, 851 06 Bratislava, IČO: 46 961 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť INPESA LTD, organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 2789/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 151 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- INPESA rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť INVEST AG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15729/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 729 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 613/2012, Nz 51305/2012
Dátum doručenia: 10.12.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.12.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.12.2012
- Zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 10.12.2012

Spoločnosť IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25712/B-Zbl, so sídlom: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 232 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2019.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 27.08.2019.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť i-Step communication, s.r.o., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1896/B-Zbl, so sídlom: Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 754 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť ITK Technologies s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140417/B-Zbl, so sídlom: Úzka 3, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52 623 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Ivan Gerasymchuk, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6715/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 378 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Ivan Kobryn, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6825/B-Zbl, so sídlom: Opletalova 5722/10, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 298 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť IvankaNet Home s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116272/B-Zbl, so sídlom: Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50 652 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zapisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ja photography, s.r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116173/B-Zbl, so sídlom: Bulharská 25, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 634 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Jamicorp s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141722/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 620 140, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť JARES spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2807/B-Zbl, so sídlom: Americká 2, 831 02 Bratislava, IČO: 31 324 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje.zepx - osvedčenie
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje.zepx - VZ
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje.zepx - osvedčenie
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť Jarville s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111923/B-Zbl, so sídlom: Prešovská 40, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 360 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JASNA DESIGN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41253/B-Zbl, so sídlom: Slnečné jazerá 3070/27, 903 01 Senec, IČO: 36 614 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Jazda s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127834/B-Zbl, so sídlom: Majerská – záhrady 14727, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 664 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť JD.DENTISTY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140739/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 658 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť jg production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126018/B-Zbl, so sídlom: Mestská 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 313 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť JKV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135671/B-Zbl, so sídlom: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 256 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JL Basic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8368/B-Zbl, so sídlom: Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava, IČO: 31 388 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JMJ REAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111886/B-Zbl, so sídlom: Kvačalova 10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 310 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JNP Finance, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5223/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 45 988 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť JOMAX s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15015/B-Zbl, so sídlom: Bočná 89, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2010 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2010 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Josh, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66994/B-Zbl, so sídlom: Blumentálska 22, 811 07 Bratislava, IČO: 45 672 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spoločenská zmluva zo dňa 03.06.2010
Dátum doručenia: 10.08.2010
- osvedčenie o živnosti zo dňa 16.07.2010
Dátum doručenia: 10.08.2010

Spoločnosť JTK invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130735/B-Zbl, so sídlom: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 891 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JUDr. Tomáš Bardelčík, PhD., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95518/B-Zbl, so sídlom: Suvorovova 20, 902 01 Pezinok, IČO: 47 252 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť jump in! s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82058/B-Zbl, so sídlom: Stromová 54/A, 831 01 Bratislava, IČO: 46 710 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JUREX, spol. s r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9788/B-Zbl, so sídlom: Blagoevova 12, 851 04 Bratislava, IČO: 31 404 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zoznzmpohladavok.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- zoznammajetku.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť JV Sound, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84550/B-Zbl, so sídlom: Račianska 29, 831 02 Bratislava, IČO: 46 850 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť KAMIAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63629/B-Zbl, so sídlom: Ulica Borisa Nemcova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 45 436 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Kanalizácia M & M, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20585/B-Zbl, so sídlom: Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 776 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Karen Abovian, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6924/B-Zbl, so sídlom: Opletalova 5722/10, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 117 774, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť Kávička MARKET s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106553/B-Zbl, so sídlom: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 325 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KLOP KLOP 2, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127785/B-Zbl, so sídlom: Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 670 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KLOP KLOP 3, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131008/B-Zbl, so sídlom: Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 919 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KLOP KLOP 4, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135568/B-Zbl, so sídlom: Muchovo námestie 4, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 231 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KLOP KLOP 5, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138382/B-Zbl, so sídlom: Muchovo námestie 4, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 478 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Kloto s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85857/B-Zbl, so sídlom: Mamateyova 30, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 928 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť KM Optik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92395/B-Zbl, so sídlom: Poľná 19A, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 47 424 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť KNB Real Estate Agency, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54852/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 29, 821 04 Bratislava, IČO: 44 435 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Kohut s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140517/B-Zbl, so sídlom: Osloboditeľská 28, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 52 641 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Kompas Legal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140999/B-Zbl, so sídlom: Štefánikova 879/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 637 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor konateľa 1.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor konateľa 2.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor konateľa 3.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Kopera trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122759/B-Zbl, so sídlom: Kašmírska 4583/17, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 088 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL) (Kopera trade, 75595).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť KOPLM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126528/B-Zbl, so sídlom: Studienka 371, 908 75 Studienka, IČO: 51 337 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť KOSENIE.COM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140121/B-Zbl, so sídlom: Stará Černicová 22, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 598 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Krištín s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131341/B-Zbl, so sídlom: Studenohorská 10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, IČO: 51 930 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KV INVESTMENT GROUP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49479/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava, IČO: 43 834 493, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť LAMA FINANCE, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4131/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava, IČO: 36 777 404, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Lancre s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114911/B-Zbl, so sídlom: Brečtanová 3, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 554 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LANUX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121352/B-Zbl, so sídlom: Mierová 143, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 015 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Laukvika Store, s. r. o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120177/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 771 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- MFoodMarket zápisnica.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Ledir s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76791/B-Zbl, so sídlom: Osuského 1652/30, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 400 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť LEE. SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135183/B-Zbl, so sídlom: Pažítková 1202/5, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 44 205 902, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LEGEO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95544/B-Zbl, so sídlom: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 586 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Dodatok.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Lexan s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141198/B-Zbl, so sídlom: Pri Jazere 8, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 52 620 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Liliac s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22538/B-Zbl, so sídlom: Ružinovská 44, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 796 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo pre eZmluva.sk Services, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Liman s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140773/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 611 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť LINDSOFT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31707/B-Zbl, so sídlom: Lachova 4, 851 03 Bratislava, IČO: 35 885 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Louie s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141721/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 623 475, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť LSource s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140305/B-Zbl, so sídlom: Novohorská 42, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 548 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Lubo Spirko Studio, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29602/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 18, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 437 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Ludwigov mlyn s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107508/B-Zbl, so sídlom: Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 048 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť M.MOKI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122728/B-Zbl, so sídlom: Vietnamská 16731/49, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 555 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť M43 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55666/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 17, 831 02 Bratislava, IČO: 36 861 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MACULA poisťovacie služby s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39332/B-Zbl, so sídlom: Nám. M. Benku 14, 811 07 Bratislava, IČO: 35 978 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť MACH-EN spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 115796/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 6483/2, 902 01 Pezinok, IČO: 50 604 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Manina&Mackenzie, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92679/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 14, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 466 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor Mgr. Martin Mamina
Dátum doručenia: 30.09.2013
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.09.2013
- Zakladateľská listina zo dňa 03.09.2013
Dátum doručenia: 30.09.2013

Spoločnosť MARKUZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107103/B-Zbl, so sídlom: Jasná 2972/53, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 50 020 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MAT ekonomik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89052/B-Zbl, so sídlom: Kunerádska 25, 841 03 Bratislava-Lamač, IČO: 47 093 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MATAKY, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44572/B-Zbl, so sídlom: Peterská 20, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 738 166, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- vyhlásenie.asice - PV
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť MAX SPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6687/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Luhy 76/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 368 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spoločenská zmluva I. časť .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- spoločenská zmluva II. časť .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- spoločenská zmluva III. časť .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- zápisnica z VZ I. časť .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- zápisnica z VZ II. časť .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- zápisnica z VZ III. časť.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť M-café s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140864/B-Zbl, so sídlom: Pažítková 3, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 647 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (M-café, 76320).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť MEDESA SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47527/B-Zbl, so sídlom: Remeselnícka 24 , 831 06 Bratislava, IČO: 36 822 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský list zo dňa 30.7.2007
Dátum doručenia: 20.08.2007
- Vyhlásenie o splatení vkladu zo dňa 26.7.2007
Dátum doručenia: 20.08.2007
- Podpisový vzor konateľa - Otakar Klepárník, zo dňa 26.7.2007
Dátum doručenia: 20.08.2007
- Podpisový vzor konateľa - Ing. Andrej Džadoň, zo dňa 26.7.2007
Dátum doručenia: 20.08.2007
- Spoločenská zmluva zo dňa 26.7.2007
Dátum doručenia: 20.08.2007

Spoločnosť MediaCom Bratislava, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26182/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 832 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť MEDIGROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50186/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 16, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 43 957 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MEDISPEKTRUM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37318/B-Zbl, so sídlom: Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35 951 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa - MUDr. Adriana Ilavská, zo dňa 17.5.2007
Dátum doručenia: 28.05.2007
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007
Dátum doručenia: 28.05.2007
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.9.2008
Dátum doručenia: 12.09.2008
- Rozhodnutie zo dňa 13.8.2008
Dátum doručenia: 12.09.2008
- Zakladateľská listina zo dňa 11.9.2008
Dátum doručenia: 12.09.2008
- Rozhodnutie konateľa o premene menovitej hodnoty zo dňa 30.12.2009
Dátum doručenia: 15.02.2010
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2019
Dátum doručenia: 21.01.2020

Spoločnosť Megostav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145323/B-Zbl, so sídlom: Palkovičova 14/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 081 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Milly-office, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18761/B-Zbl, so sídlom: ulica Dlhé diely I 6/3454, 841 04 Bratislava, IČO: 35 763 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Mind Mind s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122576/B-Zbl, so sídlom: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 090 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MK Studio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70052/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 2907/37, 901 01 Malacky, IČO: 45 965 544, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť MMBS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59078/B-Zbl, so sídlom: Lomnická 1110/27 , 841 10 Bratislava, IČO: 44 819 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť MN clean s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158445/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 373 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MOBILIER CONSTRUCTION s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136563/B-Zbl, so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 885 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Suhlas s funkciou a podpisovy vzor - Hornáček.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Certifikát (diplom) Konečný .asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Suhlas s funkciou a podpisovy vzor - Vido.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zapisnica z valneho zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť MONOGRAM Ventures a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4444/B-Zbl, so sídlom: Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, IČO: 44 071 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť M-program s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122489/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51 077 060, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- RJS.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MR ENERGON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127360/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 31, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 581 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Multi Cable s.r.o. - v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21536/B-Zbl, so sídlom: Konventná 6, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 786 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť Nalož to s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134184/B-Zbl, so sídlom: Hradská 124, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 152 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Naša Čajovňa, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120887/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 3269/1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 971 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť NECEDA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94724/B-Zbl, so sídlom: Perličková 6A, 821 06 Bratislava, IČO: 47 548 312, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť NETAX International s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118669/B-Zbl, so sídlom: Mlynské luhy 46, 821 05 Bratislava, IČO: 50 818 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť New solutions, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87927/B-Zbl, so sídlom: Na záhumní 1138/59A, 900 51 Zohor, IČO: 47 056 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť NIKE Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73273/B-Zbl, so sídlom: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 188 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1 zápisnica z MVZ zmena sidla.zepx
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť NIN DA LI, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17105/B-Zbl, so sídlom: Františkánske námestie 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 744 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť NUTRICLINIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 159852/B-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 54 431 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva zo dňa 7.2.2022
Dátum doručenia: 23.02.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 7.2.2022
Dátum doručenia: 23.03.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2022/057064-3, zo dňa 9.2.2022
Dátum doručenia: 23.03.2022
- Podpisový vzor konateľa - Štefan Blážo, zo dňa 7.2.2022
Dátum doručenia: 23.03.2022
- Spoločenská zmluva - nové znenie zo dňa 7.10.2022
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2022 v čase 7:30 - 8:00
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Prezenčná listina zo dňa 7.10.2022
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2022/170717-5, zo dňa 14.10.2022
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť NXT Development s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121067/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 964 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Ochutnaj s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140891/B-Zbl, so sídlom: Bratislavská 49/95, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 637 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Oksana Palinchak, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6976/B-Zbl, so sídlom: Bulharská 4406/30, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 424 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť Oleksandr Bondarenko - STAVBY, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6781/B-Zbl, so sídlom: Opletalova 5722/10, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 253 996, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť Oleksandr Yarych, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6798/B-Zbl, so sídlom: Na Vinohradoch 14, 900 33 Marianka, IČO: 52 406 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť OneGuard, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 117068/B-Zbl, so sídlom: Račianska 1576/80, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 705 822, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spolocenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť OnRoad, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66398/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 29, 821 04 Bratislava, IČO: 45 650 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Orange Business Services Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23910/B-Zbl, so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 810 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť ORGA - TRADE a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 916/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 402 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Owelon, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90855/B-Zbl, so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 47 249 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina zo dňa 12.7.2013
Dátum doručenia: 19.07.2013
- Vyjadrenie k povinnej prílohe
Dátum doručenia: 19.07.2013
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 12.7.2013
Dátum doručenia: 19.07.2013
- Podpisový vzor konateľa - Mgr. Martin Antal, zo dňa 12.7.2013
Dátum doručenia: 19.07.2013

Spoločnosť OZnet s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78538/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 466 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť P O P R A D TRADE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141028/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 643 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť P.T.L. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70723/B-Zbl, so sídlom: Molecova 7, 841 04 Bratislava, IČO: 46 042 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Pause s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145710/B-Zbl, so sídlom: Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 052 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PeerCredit Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123228/B-Zbl, so sídlom: Radlinského 6511/10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 159 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Penta Funding, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3597/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 937 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- rozhodnutie jediného akcionára.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- stanovy - úplné znenie august 2019.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- podpisový vzor - Ing. Polák.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- podpisový vzor - Ing. Havlíková.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť PhaeTech s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56725/B-Zbl, so sídlom: Nová pezinská 16, 900 21 Svätý Jur, IČO: 44 609 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z valneho zhromazdenia.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Pharma Intelligence s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37983/B-Zbl, so sídlom: Chrasťová 12134/39, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 960 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť PHARMETICA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122762/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51 112 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- RJS.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- PM.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť PHI Funding a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4605/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 44 435 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- stanovy - úplné znenie august 2019.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- podpisový vzor - Ing. Havlíková.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- podpisový vzor - Ing. Polák.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť PI Bio spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 143167/B-Zbl, so sídlom: Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 831 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Plameniak s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127031/B-Zbl, so sídlom: Nobelova 13816/12B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 426 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Plantagro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124222/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 51 218 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Pod Sitnom Glamping, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134856/B-Zbl, so sídlom: Keltská 82, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, IČO: 52 174 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť POLKY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126500/B-Zbl, so sídlom: Jasovská 3124/5, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 424 193, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 246/B-Zbl, so sídlom: Doľany 434, 900 88 Doľany, IČO: 17 639 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Pomfy Distribution s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114450/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 7, 902 01 Vinosady, IČO: 50 513 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť POMFY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71809/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 7, 902 01 Vinosady, IČO: 46 110 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PRIORA, a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2144/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 767 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Základný zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Private accounting company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89944/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 47 197 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Pro Partners Development, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53472/B-Zbl, so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 44 282 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Ročná finančná výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PROCON SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104685/B-Zbl, so sídlom: Tichá 36, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 204 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť ProfiWash s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139716/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 583 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť PROMOTERI.EU SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140405/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 10, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 640 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy_vzor_konatela.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť PROTAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11845/B-Zbl, so sídlom: Líščie údolie 92, 841 04 Bratislava, IČO: 35 699 582, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Rakyta Land Development, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7003/B-Zbl, so sídlom: Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 595 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedcenie zivnosti.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť RD transporting s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131297/B-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 578 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RD transporting rozhodnutie spoločnika.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť REANT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42906/B-Zbl, so sídlom: Mamateyova 7 , 851 04 Bratislva, IČO: 36 691 852, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Reca Residence s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11527/B-Zbl, so sídlom: Haburská 49/A, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO: 35 696 257, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Recovery Resorts, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93202/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 439 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť REDFROG s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54520/B-Zbl, so sídlom: Kadnárova 10165/107, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 44 394 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PoA (REDFROG - zapis KUV do ORSR).zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Redivivo, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41722/B-Zbl, so sídlom: Michalská 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 659 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- zmluva o predaji časti podniku.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť Residence Jablonove, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112732/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 1A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 411 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina pritomnych spolocnikov.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Retail Property Finance II, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140403/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 574 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Retail Property Finance III, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140404/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 573 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Rhona s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140915/B-Zbl, so sídlom: Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 611 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ROPA Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83858/B-Zbl, so sídlom: Prístavná 10, 821 09 Bratislava-ružinov, IČO: 45 862 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ROSNIČKA - reality, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20631/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska cesta 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 776 757, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.09.2012
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 28.09.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 28.09.2012
- Podpisový vzor Mgr. Vladimír Strýček
Dátum doručenia: 28.09.2012

Spoločnosť Rozbehni.to, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129158/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 89, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 762 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť RUBIN Invest a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5957/B-Zbl, so sídlom: Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 47 779 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina pítomných.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Popisový vzor predaedu predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Popisový vzor člena predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť S.R.N.A. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34534/B-Zbl, so sídlom: Dobrovičova 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 916 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť SAGROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139346/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 571 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť SALLFIX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 159981/B-Zbl, so sídlom: Junácka 8, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 287 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SCEPAN DESIGN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52306/B-Zbl, so sídlom: Dulovo námestie 8, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 149 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plna moc.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť SD Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45914/B-Zbl, so sídlom: Jadranská 82 , 841 01 Bratislava, IČO: 36 776 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Sebia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19203/B-Zbl, so sídlom: Ševčenkova 1120/14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 768 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Service Point s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76581/B-Zbl, so sídlom: Alžbety Gwerkovej 1535/4, 851 04 Bratislava, IČO: 46 392 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SESTONE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34996/B-Zbl, so sídlom: Panská 33, 811 01 Bratislava, IČO: 35 922 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť Setit, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79524/B-Zbl, so sídlom: Žarnovických 6307/31, 902 01 Pezinok, IČO: 46 528 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - nové znenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie 1.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie 2.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor konateľa - Rapavý.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor konateľa - Dodok.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť SHOOOS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4409/B-Zbl, so sídlom: Nábr. L. Svobodu 44, 811 02 Bratislava, IČO: 31 342 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva spoločnosti SHOOOS s.r.o..zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti SHOOOS s.r.o..zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Podpisový vzor .zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť SHU GUANG, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20817/B-Zbl, so sídlom: Hlavná 45, 900 31 Stupava, IČO: 35 778 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 26.06.2012
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 26.06.2012

Spoločnosť SIBAREAL, a. s., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25933/B-Zbl, so sídlom: Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 830 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť SilverCorp s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141625/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 2201/47, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 738 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SIMSALADEUTSCH spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123044/B-Zbl, so sídlom: Ľubovníková 38, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 51 131 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť slatinsky.sk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54398/B-Zbl, so sídlom: Vajanského nábrežie 59/17, 811 02 Bratislava, IČO: 44 379 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina zo dňa 26.8.2008
Dátum doručenia: 10.09.2008
- Podpisový vzor konateľa - Mgr. Boris Slatinský, zo dňa 27.8.2008
Dátum doručenia: 10.09.2008
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 26.8.2008
Dátum doručenia: 10.09.2008
- Živnostenský list č. OŽP-A/2008/38610-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 - zo dňa 28.8.2008
Dátum doručenia: 10.09.2008

Spoločnosť SLC-Europe & Partner s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82997/B-Zbl, so sídlom: Štefánikova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46 761 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocensá zmluva .asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť SLOVMIL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123261/B-Zbl, so sídlom: Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 131 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Služby Obce Gajary s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139558/B-Zbl, so sídlom: Hlavná 67/105, 900 61 Gajary, IČO: 52 549 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie BSK.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zakladateľská listina uplné znenie.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť smiech lieči s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125424/B-Zbl, so sídlom: Mestská 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 313 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Socratia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110829/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 267 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4430/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 31 343 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2012
Dátum doručenia: 23.05.2012
- znalecký posudok č. 13/2012 zo dňa 16.12.2011
Dátum doručenia: 23.05.2012

Spoločnosť SOREA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4069/B-Zbl, so sídlom: Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO: 31 339 204, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- vyhlásenie o závazku zo dňa 08.11.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- vyhlásenie splatení imania zo dňa 08.11.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- úplné znenie stanov zo dňa 02.10.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.09.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- úplné znenie stanov zo dňa 08.11.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 08.11.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
- znalecký posudok č. 7/2012 zo dňa 24.09.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012

Spoločnosť SpectoEU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89725/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 195 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Sqele Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59128/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 44 823 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SRX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140775/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 620 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Stanley Black & Decker Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55862/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 44 514 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc_Stanley Black & Decker Slovakia.zep
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Vyhlasenie o schvaleni uctovnej zavierky_Stanley Black & Decker Slovakia.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Stavagroup s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57562/B-Zbl, so sídlom: Malokrasňanská 10, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 44 690 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť STAVKONZULTA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48587/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 43 764 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť STUDIAL IN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73701/B-Zbl, so sídlom: Lomnická 16/A, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín, IČO: 46 218 769, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Sun and pek, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67027/B-Zbl, so sídlom: Blumentálska 22, 811 07 Bratislava, IČO: 45 683 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina zo dňa 22.06.2010
Dátum doručenia: 16.08.2010
- vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 22.06.2010
Dátum doručenia: 16.08.2010

Spoločnosť Support and Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55828/B-Zbl, so sídlom: Ul. 29. Augusta 2B, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 538 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť SVÄG s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109174/B-Zbl, so sídlom: Kozia 614/22, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 156 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť SWISS Natural SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21400/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 784 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Štrúdľa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109321/B-Zbl, so sídlom: Partizánska 25/30, 900 33 Marianka, IČO: 50 126 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TaGo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142950/B-Zbl, so sídlom: Wolkrova 2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 829 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TachTest, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20658/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 777 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 04.09.2012
- Zápisnica z valného zhromaždenie
Dátum doručenia: 25.09.2012

Spoločnosť Tallo Term s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85817/B-Zbl, so sídlom: Novoveská 12, 841 07 Bratislava, IČO: 46 911 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TAM Properties IV., a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5191/B-Zbl, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 771 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy_vzor-1673855628826-1673856784759_1-1673858393665.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Dohoda_o_zastupovani-1673856058930-1673856732284_1-1673858377665.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť TAPAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109237/B-Zbl, so sídlom: Perličková 17, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 157 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TARS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138607/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 446 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť TAVILLA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39796/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 36 285 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TAXI požičovňa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136823/B-Zbl, so sídlom: Karloveská 2929/1H, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 368 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zakladateľská listian - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť TB rent, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111595/B-Zbl, so sídlom: Jána Smreka 14, 841 08 Bratislava, IČO: 50 352 776, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TECH2GO Hi-Tech Store & Service s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130350/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 837 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica VZ .zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť TennisFun s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64654/B-Zbl, so sídlom: Kadnárova 10165/107, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 505 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PoA (Tennis Fun - Zapis KUV do ORSR).zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť TK development Slovakia, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20947/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 780 045, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.01.2012
- Podpisový vzor Lenka Čapková
Dátum doručenia: 18.01.2012
- Podpisový vzor Mogensk Pedersen
Dátum doručenia: 18.01.2012

Spoločnosť Todos Bratislava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2447/B-Zbl, so sídlom: M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava, IČO: 31 319 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- prezenčná listina.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť TPS Trustees k. s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 1884/B-Zbl, so sídlom: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 616 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisový vzor Ažaltovič.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisový vzor Tomášik.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisový vzor Škodová.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- osvedčenie o správcovskej skúške Ažaltovič.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- osvedčenie o správcovskej skúške Tomášik.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40379/B-Zbl, so sídlom: Staviteľská 7651/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 355 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Transportprojekt s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55204/B-Zbl, so sídlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 482 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť Trinity Production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86907/B-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 9, 811 06 Bratislava, IČO: 46 915 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Tsarova Yuliia, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6929/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 408 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť UITouch s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132140/B-Zbl, so sídlom: Mozartova 4174/17, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 572 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Ulendy, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151689/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 689 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť UNIM - LH, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36371/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 46, 821 02 Bratislava, IČO: 35 939 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plna moc.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť UP LINE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82631/B-Zbl, so sídlom: Trajánova 14, 851 10 Bratislava, IČO: 36 746 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť UPRATOVANIE 13 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67900/B-Zbl, so sídlom: Beňadická 9, 851 04 Bratislava, IČO: 45 730 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (Upratovanie 13).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť URBAN SERVICES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83724/B-Zbl, so sídlom: Adámiho 20, 841 05 Bratislava, IČO: 46 808 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Valesk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125516/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 290 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spolocnika c 1.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- rozhodnutie c2.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie ZO.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť vangelis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27391/B-Zbl, so sídlom: Sasinkova 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 844 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019
- Úplné znenie spol. zmluvy.zep
Dátum doručenia: 09.09.2019

Spoločnosť VARUNA FOOD, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50160/B-Zbl, so sídlom: Podkerepušky 2782, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 43 950 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Vasyl Olehash, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6925/B-Zbl, so sídlom: Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 439 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť VEDISA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132737/B-Zbl, so sídlom: Ružinovská 44, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 031 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka BERMA.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka M2H.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka MUNDUS.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť VEGADENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101706/B-Zbl, so sídlom: Krátka 2, 903 01 Senec, IČO: 47 973 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť VEKAM Security s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31235/B-Zbl, so sídlom: Studenohorská 2058/7, 841 03 Bratislava, IČO: 36 412 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 10.09.2019

Spoločnosť VERMEX SLOVAKIA, s. r. o. - v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20821/B-Zbl, so sídlom: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, IČO: 35 778 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2012
- Podpisový vzor Eva Klimešová
Dátum doručenia: 21.06.2012

Spoločnosť VGD Legal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121204/B-Zbl, so sídlom: Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 019 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť VHS Development, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124276/B-Zbl, so sídlom: Röntgenova 26/3751, 851 01 Bratislava, IČO: 51 253 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva VHS Development k 5.1.2023.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť via medical, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93998/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 2661/18, 902 01 Pezinok, IČO: 47 480 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť VIENTO group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140774/B-Zbl, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 643 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Vita Kaieta, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6708/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 637 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Vitalii Sai, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6857/B-Zbl, so sídlom: Stavbárska 40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 376 567, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Plná moc Hudák.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019
- Dodatok k ZL č.1.asice
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť VK SERVIS, s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17793/B-Zbl, so sídlom: Geologická 30, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 35 751 762, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VK SERVIS - Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- VK SERVIS - plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Volodymyr Babenko, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6839/B-Zbl, so sídlom: Stavbárska 40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 588 475, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Dodatok k ZL č.1.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť VUKA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140902/B-Zbl, so sídlom: Dankovského 11, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 52 640 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Wainscott s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57582/B-Zbl, so sídlom: Rudolfa Mocka 1C, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 862 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o pravosti podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť We Got Sneakers s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 143489/B-Zbl, so sídlom: Pri starej prachárni 132/14, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 913 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť WEB SERVICE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40509/B-Zbl, so sídlom: Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 357 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina zo dňa 06.03.2006
Dátum doručenia: 03.05.2006
- živnostenský list zo dňa 03.04.2006
Dátum doručenia: 03.05.2006
- vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 17.02.2006
Dátum doručenia: 03.05.2006

Spoločnosť WeCleanAll s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68503/B-Zbl, so sídlom: Beňadická 9, 851 06 Bratislava, IČO: 45 866 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o VZ (WeCleanAll).asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť WELES plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101035/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 943 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie zakladatelskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť WINDOWS PROFIT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4573/B-Zbl, so sídlom: Továrenská 9, 811 09 Bratislava, IČO: 31 344 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012
- úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.01.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012

Spoločnosť WRX Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20991/B-Zbl, so sídlom: Slnečná 20, 900 45 Malinovo, IČO: 35 780 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.01.2012

Spoločnosť YugoTrans, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48165/B-Zbl, so sídlom: Viničnianska cesta 5905/1A, 902 01 Pezinok, IČO: 36 840 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť YUJI INTERNATIONAL ART AGENCY, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20535/B-Zbl, so sídlom: Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 776 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica č. 1/2012 z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 30.11.2012
- Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 30.11.2012
- živnostenský list
Dátum doručenia: 30.11.2012

Spoločnosť ZEBRA-R s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61339/B-Zbl, so sídlom: Olivová 2A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 272 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Zelinky, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72903/B-Zbl, so sídlom: Furdekova 4, 851 03 Bratislava, IČO: 46 154 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ZenithMedia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47486/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 7 , 851 04 Bratislava, IČO: 36 820 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť Zeynep s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126894/B-Zbl, so sídlom: Podkerepušky 2782, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 51 454 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.09.2019

Spoločnosť ZM Management, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133840/B-Zbl, so sídlom: Keltská 82, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, IČO: 52 134 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ZM Urban, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134050/B-Zbl, so sídlom: Keltská 82, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, IČO: 52 134 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1