Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011359

OBCHODNÉ MENO: ZOZOSTAVMAL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30784/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Mateja Bela 1725/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 46 519 092

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne služby

7. vedenie účtovníctva

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zoltán Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Mateja Bela 1725/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 25.03.1965, Deň vzniku funkcie: 31.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zoltán Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Mateja Bela 1725/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 25.03.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1