Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011353

OBCHODNÉ MENO: TT - CAR Nitra, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42849/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 19, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 50 766 929

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Opravy karosérií

6. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

7. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Blechárž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 16.09.1969, Deň vzniku funkcie: 20.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Blechárž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 16.09.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 22.01.2018 na obchodný podiel spoločníka Ing. Patrika Blechárža v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B.

Obchodné meno/názov: JONATAN, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 45 415 463

Výška vkladu: 95 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 95 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1