Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011356

OBCHODNÉ MENO: Vodná elektráreň - Vozokany s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13608/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Zelenyáka 10, Názov obce: Hronovce, PSČ: 935 61 

IČO: 36 550 523

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti

3. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane v malých vodných elektrárňach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zoltán Muzslai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Zelenyáka 10, Názov obce: Hronovce, PSČ: 935 61 , Dátum narodenia: 13.11.1973, Deň vzniku funkcie: 30.05.2013

Meno a priezvisko: Milan Škorpil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinická 646/6, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.04.1959, Deň vzniku funkcie: 29.03.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Škorpil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinická 646/6, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.04.1959

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

SPOLUVLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU

Spoločný obchodný podiel

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Funkcia: Spoločný zástupca bez vkladu, Meno a priezvisko: Attila Muzslai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnoveská 9, Názov obce: Fryšták, PSČ: 76316 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.02.1967

Meno a priezvisko: Attila Muzslai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnoveská 9, Názov obce: Fryšták, PSČ: 75316 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.02.1967

Meno a priezvisko: Zoltán Muzslai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Zelenyáka 10, Názov obce: Hronovce, PSČ: 935 61 , Dátum narodenia: 13.11.1973

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.2002 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 18.11.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.05.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1