Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011351

OBCHODNÉ MENO: TOP REFAL obaly, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16086/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 294/10, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 

IČO: 36 567 256

DEŇ ZÁPISU: 05.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maliarske, natieračské, sklenárske práce

2. veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

5. predaj nápojov na priamu konzumáciu

6. nákup a predaj motorových vozidiel

7. výroba cementu, vápna a sádry

8. výroba náterových hmôt, lakov a tmelov

9. výroba tovaru z papiera a lepenky

10. reklamné činnosti

11. baliace činnosti

12. výroba farbív a pigmentov

13. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

14. prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími službami

15. poriadanie, organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a zábavných podujatí

16. čistiace a upratovacie služby

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Čakajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Alexyho 2688/4, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 19.04.1957, Deň vzniku funkcie: 05.01.2005

Meno a priezvisko: Ľubomír Goga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 159/13, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 22.10.1950, Deň vzniku funkcie: 05.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Čakajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Alexyho 2688/4, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 19.04.1957

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľubomír Goga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 159/13, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 22.10.1950

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 918,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 918,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1