Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011355

OBCHODNÉ MENO: VLM MIHALIK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17650/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 281/18, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 88 

IČO: 35 976 667

DEŇ ZÁPISU: 28.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba nábytku

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

4. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Ľubomír Mihalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 3929/57, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969, Deň vzniku funkcie: 28.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Ľubomír Mihalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 3929/57, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969

Výška vkladu: 9 960,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Petra Halúzová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 666/28A, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 16.04.1986

Výška vkladu: 9 960,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 920,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 920,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TOPSPRING s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 18/281, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , IČO 44 317 018

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2014 o zrušení spoločnosti TOPSPRING s. r.o., so sídlom Odbojárov 281/18, 955 01 Tovarníky, IČO : 44 317 018 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou VLM MIHALIK, s. r.o., so sídlom Odbojárov 281/18, 955 88 Tovarníky , IČO: 35 976 667. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.06.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 202/2014, Nz 23841/2014, NCRIs 24257/2014 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou TOPSPRING s. r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou VLM MIHALIK, s. r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť VLM MIHALIK, s. r.o., so sídlom Odbojárov 281/18, 955 88 Tovarníky, IČO: 35 976 667 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.17650/N sa stáva dňom 01.07.2014 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TOPSPRING s.r.o., so sídlom Odbojárov 281/18, 955 01 Tovarníky, IČO : 44 317 018 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22825/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 01.07.2014 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1