Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011345

OBCHODNÉ MENO: SANFIT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17661/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 35 976 926

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti športu, regenerácie, rekondície a masérskych služieb

2. organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych podujatí, regeneračných a rehabilitačných pobytov

3. prevádzkovanie športového zariadenia

4. reklamná a propagačná činnosť

5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností )

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( voľkoobchod v rozsahu voľných živností )

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

9. predaj, servis a inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky

10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

11. poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií

12. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky

13. automatizované spracovanie údajov

14. poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby

15. prenájom strojov a zariadení

16. kopírovacie a rozmnožovacie služby

17. fotografické služby

18. výroba videa

19. prenájom všetkých druhov tovaru s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie

20. nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár

21. prenájom motorových vozidiel

22. zásielkový predaj

23. upratovacie práce

24. pranie a žehlenie textilných výrobkov

25. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, destilátov

26. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

27. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia- ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

28. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia spoločných všetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

29. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia telovýchovného lekárstva

30. prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Kalina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 6060/20, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 27.12.1975, Deň vzniku funkcie: 02.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Éderová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka ul. 2859/13, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 25.01.1979, Deň vzniku funkcie: 02.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: SANFIT s.r.o. odštepný závod Levice

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia- ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

2. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia telovýchovného lekárstva

4. prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Kalina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 6060/20, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 27.12.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Éderová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka ul. 2859/13, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 25.01.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1