Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011347

OBCHODNÉ MENO: STEOS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24825/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabajská 42 , Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 44 846 045

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prieskum trhu a verejnej mienky

3. reklamná činnosť a marketingové služby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

5. organizovanie školení, kurzov a výstav

6. administratívne práce

7. inzertná činnosť

8. technické poradenstvo v oblasti stavebníctva a strojárstva

9. upratovacie práce

10. čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. prenájom hnuteľných vecí

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

15. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

16. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

22. Prípravné práce k realizácii stavby

23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

25. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

26. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

28. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

29. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

30. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

31. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

34. výroba a hutnícke spracovanie kovov

35. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Galia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenecká 691/601, Názov obce: Štitáre, PSČ: 951 01 , Dátum narodenia: 27.02.1974, Deň vzniku funkcie: 08.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Galia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenecká 691/601, Názov obce: Štitáre, PSČ: 951 01 , Dátum narodenia: 27.02.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1