Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011344

OBCHODNÉ MENO: S.P.A.C., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15147/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 

IČO: 36 563 552

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. vedenie účtovníctva

5. ekonomické poradenstvo

6. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

7. preklady, tlmočenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Karol Spáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 395/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 11.10.1952, Deň vzniku funkcie: 31.08.2004

Meno a priezvisko: Juraj Spáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 393/10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 24.06.1977, Deň vzniku funkcie: 31.08.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že konateľ k svojmu menu s uvedením funkcie konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Elena Spáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 395/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 24.03.1953

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Spáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 393/10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 24.06.1977

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Karol Spáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 395/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 11.10.1952

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1