Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011326

OBCHODNÉ MENO: KOM-TRUCK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18429/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 234, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 

IČO: 36 658 286

DEŇ ZÁPISU: 28.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo

2. obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná a propagačná činnosť

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. činnosť ekonomického a organizačného poradcu

7. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

8. oprava pracovných poľnohospodárskych strojov

9. vnútroštátna cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Sztankó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 234, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 30.06.1974, Deň vzniku funkcie: 28.07.2006

Meno a priezvisko: Erika Molnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 611, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 11.06.1970, Deň vzniku funkcie: 28.07.2006

Meno a priezvisko: Eugen Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 611, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 26.09.1968, Deň vzniku funkcie: 28.07.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Sztankó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 234, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 30.06.1974

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Eugen Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 611, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 26.09.1968

Výška vkladu: 1 659,695944 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR

Meno a priezvisko: Erika Molnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 611, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 11.06.1970

Výška vkladu: 1 659,695944 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1