Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011322

OBCHODNÉ MENO: JUSTRA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18869/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské námestie 2, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 

IČO: 36 693 448

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo

5. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

6. reklamné činnosti

7. organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí

8. organizovanie kurzov, školení a prednášok v rozsahu voľných živností

9. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. spracovanie údajov na počítači

12. služby súvisiace s databázami

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Júlia Strapcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské námestie 2, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 25.01.1964, Deň vzniku funkcie: 01.11.2006

Meno a priezvisko: Engelbert Strapec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské námestie 2, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 12.04.1961, Deň vzniku funkcie: 01.11.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Zs spoločnosť je oprávnený konať každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti je konateľ oprávnený písomné právne úkony podpisovať samostatne, pričom sa za spoločnosť podpisuje tak, že k vyznačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Júlia Strapcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské námestie 1359/2, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 25.01.1964

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

Meno a priezvisko: Engelbert Strapec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské námestie 1359/2, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 12.04.1961

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1