Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011320

OBCHODNÉ MENO: JANDAN s.r.o

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28197/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 8, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 

IČO: 45 974 420

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vedenie účtovníctva

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. murárstvo

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

12. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Konc, Bydlisko: Názov obce: Plášťovce 299, PSČ: 935 82 , Dátum narodenia: 02.03.1980, Deň vzniku funkcie: 01.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Konc, Bydlisko: Názov obce: Plášťovce 299, PSČ: 935 82 , Dátum narodenia: 02.03.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1