Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011323

OBCHODNÉ MENO: Kardio-Pirošová, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45920/N

SÍDLO:  Názov obce: Žirany 360, PSČ: 951 74 

IČO: 51 767 091

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Margita Pirošová, Bydlisko: Názov obce: Žirany 461, PSČ: 951 74 , Dátum narodenia: 08.10.1978, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a má samostatné podpisové právo za spoločnosť.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Margita Pirošová, Bydlisko: Názov obce: Žirany 461, PSČ: 951 74 , Dátum narodenia: 08.10.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1