Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011313

OBCHODNÉ MENO: GLOBAL IT, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10435/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 90, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 522 139

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - vydávanie neperiodickej tlače a kníh

5. - rozmnožovanie nahraných nosičov dát

6. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení

7. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

8. - spracovanie dát a súvisiacej činnosti

9. - databanky

10. - poskytovanie software

11. - organizovanie kurzov, školení a seminárov

12. - výučba anglického a ruského jazyka

13. - tlmočnícka a prekladateľská činnosť

14. - sprostredkovateľská činnosť

15. - výskum a vývoj v oblasti prírodných vied

16. - podnikateľské poradenstvo v oblasti prírodných a technických vied

17. - poradenstvo v oblsti ekonomických vied

18. - výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát

19. - montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

20. - prenájom strojov a prístrojov

21. - leasing spojený s financovaním

22. - spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov

23. - výroba ovocných a zeleninových nápojov

24. - skladovanie tovaru

25. výskum a vývoj v oblasti technických vied

26. počítačové služby

27. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

29. vedenie účtovníctva

30. reklamné a marketingové služby

31. fotografické služby

32. administratívne služby

33. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

34. prieskum trhu a verejnej mienky

35. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

36. čistiace a upratovacie služby

37. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

38. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

39. textilná výroba

40. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Zoltán Balogh, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 90, Názov obce: Nitra, Dátum narodenia: 19.05.1949

Meno a priezvisko: Ladislav Balogh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 43, Názov obce: Tvrdošovce, Dátum narodenia: 16.02.1954

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Balogh, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeselnícka 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 14.07.1976, Deň vzniku funkcie: 29.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Honoria Balogh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Floyd Ave 2110, Názov obce: Iowa Falls, PSČ: 50126-1623 , Štát: Iowa, U.S.A. , Dátum narodenia: 20.04.1973

Výška vkladu: 1 494,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 494,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Zoltán Balogh, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 90, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 19.05.1949

Výška vkladu: 1 494,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 494,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ladislav Balogh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 43, Názov obce: Tvrdošovce, PSČ: 941 10 , Dátum narodenia: 16.02.1954

Výška vkladu: 1 826,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 826,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Balogh, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeselnícka 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 14.07.1976

Výška vkladu: 1 826,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 826,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.04.1997 podľa §§ 56 až 75 §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatkom č. 1 zo dňa 5.1.2001 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 29.06.2012 - rozšírenie predmetu činností, vymenovanie nového konateľa.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1