Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011306

OBCHODNÉ MENO: DRAW-ING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26338/N

SÍDLO:  Názov obce: Jur nad Hronom 399, PSČ: 935 57 

IČO: 45 476 560

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Szántai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jur nad Hronom 399, Názov obce: Jur nad Hronom, PSČ: 935 57 , Dátum narodenia: 03.06.1979, Deň vzniku funkcie: 30.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Szántai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jur nad Hronom 399, Názov obce: Jur nad Hronom, PSČ: 935 57 , Dátum narodenia: 03.06.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1