Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011292

OBCHODNÉ MENO: Adamtextiel, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27004/N

SÍDLO:  Názov obce: Moča 89/5, PSČ: 946 37 

IČO: 45 638 349

DEŇ ZÁPISU: 02.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tamás Keresztes-Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arany János utca 13, Názov obce: Szentes, PSČ: 6600 , Štát: Maďarsko Prechodný pobyt na území SR Názov obce: Moča 89, PSČ: 946 37 , Dátum narodenia: 29.11.1977, Zahraničná osoba , Preukaz RT3093193, Deň vzniku funkcie: 02.07.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tamás Keresztes-Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arany János utca 13, Názov obce: Szentes, PSČ: 6600 , Štát: Maďarsko Prechodný pobyt na území SR Názov obce: Moča 89, PSČ: 946 37 , Dátum narodenia: 29.11.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1