Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011295

OBCHODNÉ MENO: AGRORENT, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 199/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 2, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 

IČO: 34 142 703

DEŇ ZÁPISU: 30.06.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja

2. - zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb pracujúcich akcionárov podľa zásad schválených predstavenstvom, najmä poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych prác a služieb

3. - cestná a nákladná doprava tovaru

4. - nepravidelná cestná a doprava osôb

5. - stravovanie závodné

6. - oprava poľnohospodárskych strojov

7. - oprava motorových vozidiel

8. - obchodná činnosť s poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, osivami, sadivami, kŕmnymi zmesami, oceľovými rúrami, hutným materiálom, poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

9. - poskytovanie služieb pre rastlinnú, živočíšnu výrobu-bez veterinárskych služieb, vrátane zemných prác prevádzaných špeciálnymi mechanizmami

10. - obchodná činnosť s potravinami, vrátane živočíšneho pôvodu, poživatinami a pochutinami

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľných živností

13. poľovníctvo

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. výkon práva poľovníctva

17. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

18. výskum a vývoj v oblasti poľovníctva a lesníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Šimunek, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 253/28, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 , Dátum narodenia: 24.05.1952, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Kuča, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Wolfganga Kempelena 1028/22, Názov obce: Nitra - Klokočina, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 29.10.1956, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Štefan Galo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Ferenitkou 137/25, Názov obce: Nitra - Staré Mesto, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 07.02.1961, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Anna Kesanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 1953/46, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.05.1958, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Meno a priezvisko: Norbert Cserge, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1982/24, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 21.01.1979, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Paluska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mederčská ul. 746/63, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 08.08.1963, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 464 124,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 464 124,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8377 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota:   166,000000 EUR 

Počet: 2163 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.06.1996 premenou družstva - Poľnohospodárske družstvo v Nesvadoch na akciovú spoločnosť podľa ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 563

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.5.1997 (základné imanie spoločnosti bolo zvýšené z 38 906 000 Sk na 44 048 000 Sk).

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.03.2001.

4. Členom predstavenstva Ing. Mariánovi Hruškárovi, Ing. Jaroslavovi Langerovi a Františkovi Simonicsovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 28.11.2003. Členom dozornej rady Ing. Dušanovi Kučovi, Ing. Jozefovi Maczovi, Ing. Jánovi Šimunekovi, Jánovi Keszimu a RNDr. Anne Kesanovej zanikla funkcia členov dozornej rady dňom 28.11.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.11.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1