Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R011279

OBCHODNÉ MENO: ErTe Team s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59311/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 193/20, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 

IČO: 55 139 281

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vykonávanie činnosti podľa Vyhlášky č. 39/ 2018 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej Republiky v sektore poistenia alebo zaistenia

2. Vykonávanie činnosti podľa Vyhlášky č. 39/ 2018 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej Republiky v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erik Téglás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 193/20, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 , Dátum narodenia: 20.06.1994, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Téglás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 193/20, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 , Dátum narodenia: 20.06.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1