Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011569

OBCHODNÉ MENO: TSM-22 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37859/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 1527, Názov obce: Ľubica, PSČ: 059 71 

IČO: 51 156 521

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Vedenie účtovníctva

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Sťahovacie služby

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Kuriérske služby

19. Dizajnérske činnosti

20. Fotografické služby

21. Služby požičovní

22. Informačná činnosť

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

26. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

27. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

28. Poskytovanie služieb v rybárstve

29. Výroba kŕmnych zmesí

30. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

31. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

32. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

33. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

34. Finančný lízing

35. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marek Kuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 1706/53, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 17.02.1985, Deň vzniku funkcie: 08.11.2017

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kuffová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 1706/53, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 23.05.1985, Deň vzniku funkcie: 08.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Kuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 1706/53, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 17.02.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kuffová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 53, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 23.05.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.10.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.11.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1