Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011562

OBCHODNÉ MENO: PROVITEA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2640/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostějovská 33, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 31 717 012

DEŇ ZÁPISU: 23.11.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžinierska činnosť v strojárstve

2. - kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích služieb

3. - organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

4. - podnikateľské poradenstvo

5. - reklamná a propagačná činnosť

6. - skladovanie

7. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. - sprostredkovateľská činnosť

9. - realitná činnosť

10. - poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok určenej na výdaj zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Katarína Gurka Šimanská, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 6433/3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 11.10.1985, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Bc. Matej Gurka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 45, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 08.09.1988, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Matej Gurka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 45, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 08.09.1988

Výška vkladu: 3 254,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 254,000000 EUR

Meno a priezvisko: PharmDr. Katarína Gurka Šimanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 6433/3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 11.10.1985

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.10.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6995

2. Dodatok č. 1 zo dňa 1.7.1997 k spoločenskej zmluve.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.1998.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.11.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1