Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011564

OBCHODNÉ MENO: S.S. ARMO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16162/P

SÍDLO:  Názov obce: Široké 512, PSČ: 082 37 

IČO: 36 505 137

DEŇ ZÁPISU: 30.04.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu

2. maliarske, natieračské, lakírnické a sklenárske práce; montáž sadrokartónu

3. výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí; zváračské práce

4. omietkárske práce

5. obkladačské práce

6. mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe

7. železobetonárske práce

8. výroba a montáž strojov a zariadení

9. výroba drobných výrobkov z dreva

10. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľuboš Baran, Bydlisko: Názov obce: Široké 777, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 23.05.1985, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľuboš Baran, Bydlisko: Názov obce: Široké 777, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 23.05.1985

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1