Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011566

OBCHODNÉ MENO: SOFFI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12988/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 2681/9, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 36 474 754

DEŇ ZÁPISU: 21.08.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

3. činnosť účtovných poradcov

4. podnikateľské poradenstvo

5. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

6. výskum trhu a verejnej mienky

7. reklamná a propagačná činnosť

8. maloobchod v rozsahu voľných živností

9. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

10. prenájom nehnuteľností

11. výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968, Deň vzniku funkcie: 21.08.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 102/01, Nz 101/01 zo dňa 18.6.2001, spísanej JUDr. Štefanom Štefankom, notárom vo Vranove nad Topľou, podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1