Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011558

OBCHODNÉ MENO: NPaLL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37286/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 745, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 

IČO: 52 053 695

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

4. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Sťahovacie služby

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

14. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Dizajnérske činnosti

18. Fotografické služby

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

20. Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Nikoleta Pečalová, Bydlisko: Názov obce: Čabalovce 34, PSČ: 067 16 , Dátum narodenia: 29.01.1990, Deň vzniku funkcie: 16.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene obchodnej spoločnosti samostatne. Konateľ v mene obchodnej spoločnosti podpisuje tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu obchodnej spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Nikoleta Pečalová, Bydlisko: Názov obce: Čabalovce 34, PSČ: 067 16 , Dátum narodenia: 29.01.1990

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zlatica Huber, Bydlisko: Názov obce: Čabalovce 42, PSČ: 067 16 , Dátum narodenia: 27.04.1971

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1