Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011560

OBCHODNÉ MENO: PK PROFI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39434/P

SÍDLO:  Názov obce: Župčany 309, PSČ: 080 01 

IČO: 52 791 157

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Fotografické služby

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Vedenie účtovníctva

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Služby požičovní

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Informačná činnosť

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Administratívne služby

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

27. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

28. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Koľšovský, Bydlisko: Názov obce: Župčany 309, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 15.05.1997, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Koľšovský, Bydlisko: Názov obce: Župčany 309, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 15.05.1997

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1