Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011557

OBCHODNÉ MENO: MS FinEko s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43578/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3619/41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 54 401 852

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Administratívne služby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Šinglárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3619/41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 03.08.1972, Deň vzniku funkcie: 08.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konanie v mene spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Šinglárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3619/41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 03.08.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1