Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011561

OBCHODNÉ MENO: PM REAL & BUILDING, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42584/P

SÍDLO:  Názov obce: Vlková 469, PSČ: 059 72 

IČO: 53 955 471

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Služby požičovní

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Prevádzkovanie výdajne stravy

17. Výroba potravinárskych výrobkov

18. Výroba nápojov

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

23. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

27. Administratívne služby

28. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mikuláš Mokosch, Bydlisko: Názov obce: Vlková 469, PSČ: 059 72 , Dátum narodenia: 06.12.1991, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mikuláš Mokosch, Bydlisko: Názov obce: Vlková 469, PSČ: 059 72 , Dátum narodenia: 06.12.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1