Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011554

OBCHODNÉ MENO: LOXA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39778/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kaštieľom 1214/13, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 

IČO: 52 920 127

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

4. Prenájom hnuteľných vecí.

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

6. Vedenie účtovníctva.

7. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov.

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

9. Administratívne služby.

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

11. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba.

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Króliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kaštieľom 1214/13, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 23.09.1974, Deň vzniku funkcie: 08.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a bez obmedzenia a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Króliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kaštieľom 1214/13, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 23.09.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1