Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011556

OBCHODNÉ MENO: MRÁŽ, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21816/P

SÍDLO:  Názov obce: Duplín 96, PSČ: 091 01 

IČO: 44 838 981

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. zámočníctvo

6. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

7. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených tlakových zariadení

8. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení

9. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

10. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

15. oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly pre kategórie vozidiel: M1, N1, M2, N2, M3, N3, T

16. oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly pre kategórie vozidiel: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS, LS.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Mražik, Bydlisko: Názov obce: Duplín 96, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 19.04.1979, Deň vzniku funkcie: 11.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Mražik, Bydlisko: Názov obce: Duplín 96, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 19.04.1979

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1