Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011548

OBCHODNÉ MENO: INTEKA-STAV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21142/P

SÍDLO:  Názov obce: Mokroluh 48, PSČ: 086 01 

IČO: 44 586 973

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. výkon činnosti stavbyvedúceho

3. výkon činnosti stavebného dozoru

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

9. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. fotografické služby

14. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Lissý, Bydlisko: Názov obce: Mokroluh 48, PSČ: 086 01 , Dátum narodenia: 18.06.1960, Deň vzniku funkcie: 01.02.2009

Meno a priezvisko: RNDr. Oľga Lissýová, Bydlisko: Názov obce: Mokroluh 48, PSČ: 086 01 , Dátum narodenia: 21.04.1960, Deň vzniku funkcie: 01.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Lissý, Bydlisko: Názov obce: Mokroluh 48, PSČ: 086 01 , Dátum narodenia: 18.06.1960

Výška vkladu: 3 990,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 990,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Oľga Lissýová, Bydlisko: Názov obce: Mokroluh 48, PSČ: 086 01 , Dátum narodenia: 21.04.1960

Výška vkladu: 2 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1