Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011547

OBCHODNÉ MENO: INSPIRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17495/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľana 803/73, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 36 609 153

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. sprostredkovanie činnosti v rozsahu voľných živností

3. Administratívne služby

4. sprostredkovanie obchodu a služieb

5. prenájom strojov, prístrojov a automobilov

6. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

8. vedenie účtovníctva

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

11. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancie v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Alexander Golubov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lackovce 262, Názov obce: Lackovce, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 09.04.1968, Deň vzniku funkcie: 14.06.2006

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Golubov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Poľana 803/73, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 16.06.1989, Deň vzniku funkcie: 31.03.2010

Meno a priezvisko: MUDr. Alexander Golubov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Poľana 803/73, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 11.11.1991, Deň vzniku funkcie: 29.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Alexander Golubov, Bydlisko: Názov obce: Lackovce 262, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 09.04.1968

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Alexander Golubov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Poľana 803/73, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 11.11.1991

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Golubov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Poľana 803/73, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 16.06.1989

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1