Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011549

OBCHODNÉ MENO: IVAN-KOM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25316/P

SÍDLO:  Názov obce: Fričovce 313, PSČ: 082 37 

IČO: 46 476 181

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. kuriérske služby

10. skladovanie

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. počítačové služby

15. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. prenájom hnuteľných vecí

17. administratívne služby

18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. vedenie účtovníctva

20. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. čistiace a upratovcie služby

22. reklamné a marketingové služby

23. finančný leasing

24. prieskum trhu a verejnej mienky

25. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

26. čistenie a kontrola komínov

27. preskúšavanie komínov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Ivan, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 313, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 18.12.1970, Deň vzniku funkcie: 23.12.2011

Meno a priezvisko: Terézia Ivanová, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 313, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 05.12.1973, Deň vzniku funkcie: 23.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Ivan, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 313, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 18.12.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Terézia Ivanová, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 313, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 05.12.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1