Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011553

OBCHODNÉ MENO: KLIZAM, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10906/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 14, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 452 611

DEŇ ZÁPISU: 30.12.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť

2. - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drogériový tovar (mimo jedov a žieravín), priemyselný tovar, spotrebný tovar, nábytok, obuv, textil, elektrotechnika, športové potreby, galantéria, stavebný materiál, železiarsky tovar

3. - leasing spojený s financovaním

4. - usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí

5. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

6. vedenie účtovníctva

7. sprostredkovanie v oblasti dopravy

8. prekladateľské služby (mimo činností podľa zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení)

9. demolácie, búracie a prípravné práce pre stavbu

10. maliarske a natieračské práce

11. lešenárske práce

12. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

13. obkladanie stien suchým spôsobom, kladenie dlážkových krytín (korkových, PVC)

14. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Alžbeta Zámborská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 165/14, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 09.06.1952, Deň vzniku funkcie: 30.12.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alžbeta Zámborská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 165/14, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 09.06.1952

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1