Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011537

OBCHODNÉ MENO: EKUMENA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14973/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 493 970

DEŇ ZÁPISU: 18.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru - kožušiny všetkých druhov, alkoholické nápoje, vína, potraviny rôznych druhov, ovocie a zelenina rôznych druhov, predaj krištáľu a porcelánu, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s cirkevnými predmetmi, byzantskými ikonami novodobými aj starožitnými, elektronika, odevy, predaj kvetov, plastových výrobkov

2. - upratovací servis

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Iveta Perdikisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 2567/53B, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 01.09.1967, Deň vzniku funkcie: 09.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu samostatne konateľ spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Iveta Perdikisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 2567/53B, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 01.09.1967

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1