Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011546

OBCHODNÉ MENO: IKONOM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27706/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhradie 38, Názov obce: Zborov, PSČ: 086 33 

IČO: 47 075 074

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Reklamné a marketingové služby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Krušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 17, Názov obce: Zborov, PSČ: 086 33 , Dátum narodenia: 20.08.1977, Deň vzniku funkcie: 03.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jana Krušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 17, Názov obce: Zborov, PSČ: 086 33 , Dátum narodenia: 20.08.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1