Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011539

OBCHODNÉ MENO: ERINI, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29635/P

SÍDLO:  Názov obce: Krásna Lúka 39, PSČ: 082 73 

IČO: 47 566 205

DEŇ ZÁPISU: 11.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. textilná výroba

3. odevná výroba

4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. administratívne služby

17. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Terézia Kaperáková, Bydlisko: Názov obce: Krásna Lúka 39, PSČ: 082 73 , Dátum narodenia: 18.01.1973, Deň vzniku funkcie: 11.12.2013

Meno a priezvisko: Peter Kaperák, Bydlisko: Názov obce: Krásna Lúka 39, PSČ: 082 73 , Dátum narodenia: 04.03.1965, Deň vzniku funkcie: 11.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Terézia Kaperáková, Bydlisko: Názov obce: Krásna Lúka 39, PSČ: 082 73 , Dátum narodenia: 18.01.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Kaperák, Bydlisko: Názov obce: Krásna Lúka 39, PSČ: 082 73 , Dátum narodenia: 04.03.1965

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1