Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011545

OBCHODNÉ MENO: ID Partner s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34236/P

SÍDLO:  Názov obce: Giglovce 16, PSČ: 094 05 

IČO: 50 777 157

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. Odevná výroba

5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Administratívne služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Igor Dilík, Bydlisko: Názov obce: Giglovce 16, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 06.11.1973, Deň vzniku funkcie: 09.03.2017

Meno a priezvisko: Kristián Dilík, Bydlisko: Názov obce: Giglovce 16, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 31.12.1995, Deň vzniku funkcie: 19.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Dilík, Bydlisko: Názov obce: Giglovce 16, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 06.11.1973

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Kristián Dilík, Bydlisko: Názov obce: Giglovce 16, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 31.12.1995

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1