Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011540

OBCHODNÉ MENO: FALAT FAM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39775/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kacvinského 1226/1, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 52 873 315

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Stolárstvo

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Falat, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 566/27, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 25.05.1978, Deň vzniku funkcie: 08.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Falat, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1266/23, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 19.08.1955

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Falat, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 566/27, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 25.05.1978

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Falat, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 552/22, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 08.06.1980

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1