Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011538

OBCHODNÉ MENO: EMRON22 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43793/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 6759/24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 

IČO: 54 484 049

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Oravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 6759/24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 26.04.1959, Deň vzniku funkcie: 17.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Oravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 6759/24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 26.04.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1