Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011544

OBCHODNÉ MENO: HPSW, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42578/P

SÍDLO:  Názov obce: Kolačkov 188, PSČ: 065 11 

IČO: 53 728 068

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Vedenie účtovníctva

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

11. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Reľovská, Bydlisko: Názov obce: Kolačkov 188, PSČ: 065 11 , Dátum narodenia: 22.05.1987, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Reľovská, Bydlisko: Názov obce: Kolačkov 188, PSČ: 065 11 , Dátum narodenia: 22.05.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1