Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011536

OBCHODNÉ MENO: DMS TECH, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42245/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solivarská 1439/34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 

IČO: 53 787 404

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Dodávka, montáž, opravy a servis nevyhradených technologických celkov alebo ich častí

9. Dodávka, montáž, opravy a servis nevyhradených ekologických zariadení

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Richard Kamenický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makarenkova 1853/83, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 09.03.1988, Deň vzniku funkcie: 22.05.2021

Meno a priezvisko: František Oľha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solivarská 1439/34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 21.11.1959, Deň vzniku funkcie: 22.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Kamenický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makarenkova 1853/83, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 09.03.1988

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: František Oľha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solivarská 1439/34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 21.11.1959

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1