Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011532

OBCHODNÉ MENO: ANOSE Trans s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39071/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová štvrť 174/20, Názov obce: Kapušany, PSČ: 082 12 

IČO: 52 618 200

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

5. Administratívne služby

6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Finančný lízing

9. Verejné obstarávanie

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Služby požičovní

13. Informačná činnosť

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

21. Prevádzka malých plavidiel

22. Prípravné práce k realizácii stavby

23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

25. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

26. Odevná výroba

27. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

29. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

30. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

31. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

32. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

33. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

34. Výroba bižutérie a suvenírov

35. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

36. Čistiace a upratovacie služby

37. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Eštok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová štvrť 174/20, Názov obce: Kapušany, PSČ: 082 12 , Dátum narodenia: 18.04.1983, Deň vzniku funkcie: 13.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Eštok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová štvrť 174/20, Názov obce: Kapušany, PSČ: 082 12 , Dátum narodenia: 18.04.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1