Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011533

OBCHODNÉ MENO: Augi, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34936/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 48, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 50 989 031

DEŇ ZÁPISU: 15.07.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Textilná výroba

2. Odevná výroba

3. Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

4. Výroba výrobkov z papiera

5. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

6. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Vydavateľská činnosť

14. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

15. Počítačové služby

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Reklamné a marketingové služby

19. Prieskum trhu a verejnej mienky

20. Dizajnérske činnosti

21. Fotografické služby

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

24. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

27. Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov

28. Oprava odevov, textilu a bytového textilu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Augustinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6846/2, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 21.02.1988, Deň vzniku funkcie: 15.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Augustinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6846/2, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 21.02.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1