Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011530

OBCHODNÉ MENO: 3MTS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29061/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejovské nám. 42/1539, Názov obce: Poprad, PSČ: 059 51 

IČO: 47 466 600

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba organických chemikálií

2. Prevádzkovanie erotického salónu

3. Prevádzkovanie strelnice

4. Výroba farbív a pigmentov

5. Výroba technických plynov

6. Prevádzkovanie športových zariadení

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Výroba koksu a rafinovaných produktov

9. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. Výroba výrobkov z papiera

12. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

13. Výroba celulózy a papiera

14. Poskytovanie sociálnych služieb

15. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

16. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

17. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

18. Prevádzkovanie jaslí

19. Dopravná zdravotná služba

20. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

21. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

22. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

23. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

24. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

26. Výroba kožených a kožušinových výrobkov

27. Vedenie účtovníctva

28. Spracovanie kože

29. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

30. Odevná výroba

31. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

32. Textilná výroba

33. Administratívne služby

34. Výroba kŕmnych zmesí

35. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

36. Výroba nápojov

37. Spracovanie prírodného medu

38. Cenár

39. Faktoring a forfaiting

40. Spracovanie a úprava čaju a kávy

41. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

42. Výroba chuťových prísad a korenín

43. Výroba kakaa a výrobkov z kakaa

44. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

45. Výroba a spracovanie cukru

46. Finančný leasing

47. Výroba mlynských výrobkov

48. Prenájom hnuteľných vecí

49. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

51. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

52. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

53. Vydavateľská činnosť

54. Údenárska výroba

55. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

56. Kopanie studní

57. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

58. Počítačové služby

59. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

60. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

61. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

62. Poskytovanie služieb v rybárstve

63. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

64. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

65. Prevádzkovanie výdajne stravy

66. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

67. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

68. Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

69. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

70. Chov vybraných druhov zvierat

71. Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

72. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

73. Úschova zbraní a streliva

74. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

75. Skladovanie

76. Služby požičovní

77. Preprava zbraní a streliva

78. Poskytovanie služieb informátora

79. Prevádzka malých plavidiel

80. Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

81. Prevádzkovanie úschovní batožín

82. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

83. Predaj leteckých prepravných služieb

84. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

85. Kuriérske služby

86. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

87. Služby verejných nosičov a poslov

88. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

89. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov

90. Služby traťového kormidelníka

91. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

92. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov

93. Sťahovacie služby

94. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

95. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

96. Vykonávanie odťahovej služby

97. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

98. Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek

99. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

100. Oprava kožených a kožušinových výrobkov

101. Oprava odevov, textilu a bytového textilu

102. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

103. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

104. Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru

105. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

106. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

107. Veštenie z karát a iných podkladov

108. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

109. Činnosť astrológov a numerológov

110. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

111. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

112. Diskotekárska činnosť

113. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

114. Spracovávanie rodokmeňov

115. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

116. Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov

117. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

118. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

119. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

120. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

121. Donášková služba

122. Prípravné práce k realizácii stavby

123. Prevádzkovanie verejných WC

124. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

125. Diagnostika kanalizačných potrubí

126. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom

127. Čistenie kanalizačných systémov

128. Fotografické služby

129. Prieskum trhu a verejnej mienky

130. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

131. Výroba a montáž tieniacej techniky

132. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

133. Výroba sviečok

134. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

135. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

136. Výroba matracov

137. Reklamné a marketingové služby

138. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

139. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

140. Výroba hudobných nástrojov

141. Výroba bižutérie a suvenírov

142. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

143. Výroba hračiek a hier

144. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

145. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

146. Čistiace a upratovacie služby

147. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

148. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

149. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

150. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

151. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

152. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

153. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

154. Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

155. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

156. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

157. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

158. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

159. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

160. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

161. Keramická výroba

162. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

163. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

164. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

165. Výroba chemických vlákien

166. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

167. Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov

168. Výroba lepidiel a želatíny

169. Výroba farieb, lakov a náterov

170. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov

171. Výroba kaučuku

172. Výroba plastov v primárnej forme

173. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štěpán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejovské nám. 1539/42, Názov obce: Poprad, PSČ: 059 51 , Dátum narodenia: 13.07.1954, Deň vzniku funkcie: 18.10.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Štěpánová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejovské nám. 1539/42, Názov obce: Poprad, PSČ: 059 51 , Dátum narodenia: 27.02.1958, Deň vzniku funkcie: 18.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štěpán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejovské nám. 1539/42, Názov obce: Poprad, PSČ: 059 51 , Dátum narodenia: 13.07.1954

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Štěpánová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejovské nám. 1539/42, Názov obce: Poprad, PSČ: 059 51 , Dátum narodenia: 27.02.1958

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1