Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R011531

OBCHODNÉ MENO: Adove Energy - B, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21941/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského 4532/67, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 44 923 481

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Závacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenná 3055/19, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 14.09.1967, Deň vzniku funkcie: 14.08.2009

Meno a priezvisko: Ing. Peter Zábranský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 902/9, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 18.07.1961, Deň vzniku funkcie: 28.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spološnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a pri nakladaní s nehnuteľným majetkom spoločnosti všetci spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Adove Development, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského 4532/67, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Salera s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 4358/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 12.10.2022 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: Adove Energy - B, s.r.o., IČO: 44 923 481, pod sp. zn. 4CbR/53/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1