Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R011525

OBCHODNÉ MENO: Informačná databáza, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45219/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 3980/23, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 

IČO: 55 173 705

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Faktoring a forfaiting

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Administratívne služby

16. Vedenie účtovníctva

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Služby požičovní

19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Timur Zabuďko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 3980/23, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 13.04.1970, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Timur Zabuďko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 3980/23, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 13.04.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Eva Mihaličová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 3980/23, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 27.06.1949

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1