Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R011526

OBCHODNÉ MENO: KOLINA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45215/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 26. novembra 1510/3, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 55 146 881

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marek Labik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1845/1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 15.11.1987, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme, pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Labik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1845/1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 15.11.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1