Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Výmazy
R011254

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SCONTO Development s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39944/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 10/8144, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 44 343 477

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka: 39944 / T
Deň zápisu: 15.08.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 01.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Trnava Development s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 10/8144, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 44 343 248

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 05.12.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: zlúčenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: SCONTO Nábytek s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeremiášova 947/16, Názov obce: Praha 5, PSČ: 155 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 257 23 944

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1